ЕМА ја одобри новата апликација на Биомарин за одобрување на Роктавијан

ЕМА ја одобри новата апликација на Биомарин за одобрување на Роктавијан

Вести за хемофилија денес