Генска терапија Роктавијан спречува крварење во текот на 5 години, покажуваат податоците

Генска терапија Роктавијан спречува крварење во текот на 5 години, покажуваат податоците

Вести за хемофилија денес