Напредок во генетската терапија за хемофилија

Клучни размислувања:
Напредок во генетската терапија за хемофилија

Снимено во живо како петок сателитски симпозиум пред 62-от Годишен состанок и изложба на ASH

По завршувањето на секое видео, движете се надолу на страницата за да го отворите следното

Вовед

Презентирани од: д-р Глен Ф. Пирс