Iepriekš pastāvošās imunitātes ietekme uz AAV5 balstītas gēnu terapijas neklīnisko farmakodinamiku
ISTH paziņo par jaunas globālās izglītības iniciatīvas uzsākšanu hemofilijas gēnu terapijā
IX faktora Padova hiperaktivitāte (R338L) ir atkarīga no VIIIa faktora kofaktora aktivitātes
Kā pārrunāt hemofilijas gēnu terapiju? Pacienta un ārsta perspektīva