Hemofilijas gēnu terapijas sasniegumi un izaicinājumi

Hemofilijas gēnu terapijas sasniegumi un izaicinājumi

Batty P, Lillicrap D. Hemofilijas gēnu terapijas sasniegumi un izaicinājumi.
Cilvēka molekulārā ģenētika. 2019. gads; 28: R95-R101.