BioMarin paziņo pozitīvus 3. fāzes gēnu terapijas izmēģinājumu rezultātus pieaugušajiem ar smagu A hemofiliju; Pētījums atbilda visiem primārajiem un sekundārajiem efektivitātes galapunktiem viena gada datu kopā

BioMarin paziņo pozitīvus 3. fāzes gēnu terapijas izmēģinājumu rezultātus pieaugušajiem ar smagu A hemofiliju; Pētījums atbilda visiem primārajiem un sekundārajiem efektivitātes galapunktiem viena gada datu kopā

PR Newswire