ჰემოფილიის გენური თერაპიის მიღწევები

ძირითადი მოსაზრებები:
ჰემოფილიის გენური თერაპიის მიღწევები

პირდაპირ ეთერში ჩაიწერა პარასკევიანი სატელიტის სიმპოზიუმი 62-ე ASH ყოველწლიური შეხვედრისა და გამოფენის წინ

ყოველი ვიდეოს დასრულების შემდეგ გადაახვიეთ გვერდზე, რომ გახსნათ შემდეგი

შესავალი

წარადგინა: გლენ ფ. პირსი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი