წინადადებების მოთხოვნა: ხელოვნური ინტელექტი / მანქანათმცოდნეობის კვლევა ჰემოფილია

წინადადებების მოთხოვნა: ხელოვნური ინტელექტი / მანქანათმცოდნეობის კვლევა ჰემოფილია

Pfizer– ის გლობალური სამედიცინო საგრანტო პროგრამის პროგრამა