განთავისუფლება ჰემოფილიისგან A, მაგრამ რამდენ ხანს?

განთავისუფლება ჰემოფილიისგან A, მაგრამ რამდენ ხანს?

ბუნება ბიოტექნოლოგია