პაციენტის პერსპექტივები ჰემოფილიაზე ახალი მკურნალობის შესახებ A: თვისებრივი გამოკვლევა

პაციენტის პერსპექტივები ჰემოფილიაზე ახალი მკურნალობის შესახებ A: თვისებრივი გამოკვლევა

van Balen EC, et al. პაციენტის პერსპექტივები ჰემოფილიაზე ახალი მკურნალობის შესახებ A: თვისებრივი გამოკვლევა. პაციენტის. 2019 წლის 6 ნოემბერი [Epub ბეჭდვის წინ]