კლინიკური მიღწევები გენის თერაპიის განახლებებში ჰემოფილია გენის თერაპიის კლინიკურ კვლევებზე

კლინიკური მიღწევები გენის თერაპიის განახლებებში ჰემოფილია გენის თერაპიის კლინიკურ კვლევებზე

ჰემოფილია (07/08/19). პევანდი, ფლორა; გარაგიოლა, იზაბელა

იტალიელმა კლინიკურმა მკვლევარებმა გადახედეს სხვადასხვა კლინიკურ მიღწევებს, რომლებიც იყენებენ გენის თერაპიას ჰემოფილია A და B. სამკურნალოდ. მას შემდეგ, რაც 1990-იან წლებში ცხოველთა მოდელებმა აჩვენეს, რომ ადენო ასოცირებული ვირუსის (AAV) ვექტორებმა აჩვენეს ფაქტორი IX (FIX) ეფექტური გამოხატულება, მკვლევარებმა აღნიშნეს, რომ ჰემოფილია B პაციენტთა პირველი კლინიკური ტესტირება დაფიქსირდა FIX თერაპიული დონის შესახებ, თუმცა ეფექტი მხოლოდ რამდენიმე კვირას გაგრძელდა. ვექტორის დიზაინის გაუმჯობესებით, FIX– ის მიმოქცევაში მოხვედრა დროის უფრო გრძელი პერიოდისთვის გაიზარდა 2% -5%. უფრო ბოლოდროინდელ მოვლენებში, გამომძიებლებმა შეძლეს FIX- ის გამოხატულების გაუმჯობესება 30% -ზე მეტს, Padua FIX ვარიანტის F9 cDNA- ში ჩასმის გზით. ამან გამოიწვია ინფუზიის შეწყვეტა და სისხლდენის მოვლენების შემცირება. A ჰემოფილია A– სთვის, პაციენტებს AAV ვექტორით მკურნალობა, რომლებიც შეიცავს კოდონ – ოპტიმიზირებულ, B– დომენში წაშლილ F8 cDNA– ს, დაინახა, რომ ტრანსგენური გამოხატულება გაგრძელდა 3 წლის განმავლობაში, ხოლო FVIII– ის აქტივობის მიმოქცევაში შედის 52.3%. ღვიძლის ფერმენტების ამაღლება დაფიქსირდა ზოგიერთ პაციენტში AAV- ღვიძლის მიმართული გენური თერაპიის ჰემოფილია A და B. კლინიკურ კვლევებში. მიუხედავად იმისა, რომ სტეროიდულმა მკურნალობამ ამ პრობლემის გადაჭრა პაციენტების დიდ ჯგუფში, მკვლევარებმა აღნიშნეს, რომ ღვიძლის ტოქსიკურობის უკან პათოფიზიოლოგიური მექანიზმი არ არის ნათელი და მიმდინარეობს გამოძიების საგანი.

ვებ ლინკები