იმუნოდორბცია საშუალებას აძლევს წარმატებულ rAAV5-ზემოქმედებით განმეორებით ღვიძლის გენის მიღებას არაჰუმანურ პრიმატებში

იმუნოდორბცია საშუალებას აძლევს წარმატებულ rAAV5-ზემოქმედებით განმეორებით ღვიძლის გენის მიღებას არაჰუმანურ პრიმატებში

Salas D, et al. იმუნოდორბცია საშუალებას აძლევს წარმატებულ rAAV5-ზემოქმედებით განმეორებით ღვიძლის გენის მიღებას არაჰუმანურ პრიმატებში. სისხლის წინასწარ. 2019 წელი; 10: 2632-2641.