ჰემოფილიის გენური თერაპია: წინსვლა და გამოწვევები წინსვლისკენ

ჰემოფილიის გენური თერაპია: წინსვლა და გამოწვევები წინსვლისკენ

Gollump KL, et al. ჰემოფილიის გენური თერაპია: დღემდე მიმდინარეობა და გამოწვევები წინსვლისკენ. ტრანსფუზი აფერ მეცნიერება. 2019 წლის 6 აგვისტო [Epub ბეჭდვის წინ].