ღვიძლის გენის თერაპია: სანდო და გამძლე?

ღვიძლის გენის თერაპია: სანდო და გამძლე?

Herzog RW, Pierce GF. ღვიძლის გენის თერაპია: საიმედო და გამძლე?
მოლ თერ. 2019 წლის 17 ოქტომბერი [Epub ბეჭდვის წინ].