ჰემოფილია გენური თერაპიის მიღწევები და გამოწვევები

ჰემოფილია გენური თერაპიის მიღწევები და გამოწვევები

Batty P, Lillicrap D. ჰემოფილია გენური თერაპიის მიღწევები და გამოწვევები.
ადამიანის მოლეკულური გენეტიკა. 2019 წელი; 28: R95-R101.