ჰემოფილიაზე ახალი გენის თერაპია ჰპირდება თაგვის მოდელს, სასწავლო გამოკვლევებს

ჰემოფილიაზე ახალი გენის თერაპია ჰპირდება თაგვის მოდელს, სასწავლო გამოკვლევებს

ჰემოფილია ახალი ამბები დღეს