ჰემოფილიით დაავადებულთა უმრავლესობა კვლევაში პოზიტიურ დამოკიდებულებას ავლენს გენური თერაპიის მიმართ

ჰემოფილიით დაავადებულთა უმრავლესობა კვლევაში პოზიტიურ დამოკიდებულებას ავლენს გენური თერაპიის მიმართ

ჰემოფილია ახალი ამბები დღეს