საგამოძიებო გენური თერაპიის შედეგია სისხლში მოხვედრილი უზარმაზარი ვარდნით და ფაქტორი VIII– ის გამოყენებაში, განახლებული მონაცემების ჩვენება

საგამოძიებო გენური თერაპიის შედეგია სისხლში მოხვედრილი უზარმაზარი ვარდნით და ფაქტორი VIII– ის გამოყენებაში, განახლებული მონაცემების ჩვენება

ჰემოფილია ახალი ამბები დღეს