საგამოძიებო გენოთერაპიამ გაზარდა FIX– ის წარმოება

საგამოძიებო გენოთერაპიამ გაზარდა FIX– ის წარმოება

ჰემოფილია ახალი ამბები დღეს