ჰემოფილია გენური თერაპიის ცოდნა და აღქმა: საერთაშორისო კვლევის შედეგები

ჰემოფილია გენური თერაპიის ცოდნა და აღქმა: საერთაშორისო კვლევის შედეგები

კვლევა და პრაქტიკა თრომბოზსა და ჰემოსტაზში