ჰემოფილია A გენის თერაპია, AMT-180, აგრძელებს აქტიურობას და უსაფრთხოებას ცხოველებში

ჰემოფილია A გენის თერაპია, AMT-180, აგრძელებს აქტიურობას და უსაფრთხოებას ცხოველებში

ჰემოფილია ახალი ამბები დღეს