გენური თერაპია Roctavian ხელს უშლის სისხლდენას 5 წლის განმავლობაში, მონაცემების ჩვენება

გენური თერაპია Roctavian ხელს უშლის სისხლდენას 5 წლის განმავლობაში, მონაცემების ჩვენება

ჰემოფილია ახალი ამბები დღეს