გენის თერაპია BAY 2599023 ნაჩვენებია სტაბილური FVIII მოქმედება, დაცვა სასამართლო პროცესში

გენის თერაპია BAY 2599023 ნაჩვენებია სტაბილური FVIII მოქმედება, დაცვა სასამართლო პროცესში

ჰემოფილია ახალი ამბები დღეს