გენური თერაპიის კვლევების კრიტერიუმები შეიძლება გამოირიცხოს მწვავე ჰემოფილიით დაავადებული მრავალი

გენური თერაპიის კვლევების კრიტერიუმები შეიძლება გამოირიცხოს მწვავე ჰემოფილიით დაავადებული მრავალი

ჰემოფილია ახალი ამბები დღეს