3 პაციენტის ჰემოფილია B პაციენტთა დასკვნით, AMT-060 გენური თერაპია მათ ნორმალურობას მისცემდა

3 პაციენტის ჰემოფილია B პაციენტთა დასკვნით, AMT-060 გენური თერაპია მათ ნორმალურობას მისცემდა

ჰემოფილია ახალი ამბები დღეს