კონტაქტი

ეს ვებ – გვერდი გამიზნულია ჯანდაცვის პროფესიონალებისთვის

თუ პაციენტი ან მომვლელი ხართ, გირჩევთ ეწვიოთ საიტს ჰემოფილიის მსოფლიო ფედერაციის ვებ – გვერდი.

გთხოვთ, შეავსოთ საჭირო ველი.
გთხოვთ, შეავსოთ საჭირო ველი.