საგზაო რუკა

ISTH- ს საგანმანათლებლო გზამკვლევი - სახელმძღვანელო განათლება მომავლისთვის
ამ კრიტიკულ კითხვებზე პასუხის მისაღებად ემზადებით

Image