მოხმარების პირობები

მოხმარების პირობები
მათ შორის კონფიდენციალურობის პოლიტიკის ჩათვლით
საიტებზე ოპერაცია ან კონტროლირებადი გამოყენება
by
თრომბოზისა და ჰემოსტაზის საერთაშორისო საზოგადოება ("ISTH")

ვებგვერდის გამოყენება და წვდომები მოითხოვს გამოყენების პირობებს

თუ თქვენ (და თქვენი მეურვე, თუ ეს გამოიყენება, როგორც ეს აღწერილია ქვემოთ), არ ეთანხმებით, რომ ვალდებულნი იქნებით გამოყენების წესებით, არ შესვლა ან გამოიყენოთ ამ ვებსაიტის რომელიმე ნაწილი, ან გამოიყენეთ ნებისმიერი სერვისი ან პროგრამა, ამ ვებგვერდზე შესასვლელად ან გამოსაყენებლად. ვებგვერდზე წვდომა ან ნებისმიერი ფორმით გამოყენება ნიშნავს თქვენს შეთანხმებას გამოყენების წესების შესახებ.

მნიშვნელოვანია: სანამ მომხმარებლებმა მიიღეს მონაწილეობა;
მოზარდების გამოყენება მოითხოვს გვარდიის შინაარსს.

 • თუ 13 წლამდე ხართ, თქვენ იკრძალებით ჩვენი საიტის გამოყენება. 13 წელზე უფროსი ასაკის ბავშვების მეურვეებს მოეთხოვებათ შეზღუდონ ასეთი მოხმარება.
 • 13-დან 18 წლამდე ასაკის პირებს (ან, თუ უფრო მაღალია, სრული სრულწლოვანის ასაკი იურისდიქციაში, სადაც ისინი იმყოფებიან), უფლება აქვთ ამ საიტის გამოყენება მხოლოდ მათი მეურვეების თანხმობით, და მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ისინი და მათი მეურვეები სახელით ეთანხმებით, რომ ვალდებულნი არიან იყვნენ ამ გამოყენების წესებით.

სარჩევი

შეთანხმების სფერო
პაროლი და დაცვა
მომხმარებლის ქცევა
გამოყენების შინაარსი
თქვენი წარდგენები ჩვენს ვებსაიტებზე
სამსახურის შეწყვეტა
შეწყვეტის ეფექტი
პასუხისმგებლობის უარყოფა და შეზღუდვა
მესამე მხარის შინაარსი და ბმულები
კომპენსაცია
სავაჭრო ნიშნები და საავტორო უფლებები
ექსპორტი
ტერმინების შეცვლა
არა სააგენტო
არა უარი
მოქმედი კანონი და ადგილი
გაუქმება / დაბრუნების პოლიტიკა
Severability
კონფიდენციალობა

შეთანხმების სფერო

გამოყენების ეს პირობები ("პირობები") ვრცელდება თითოეულ ISTH ვებსაიტზე, რომელიც მოიცავს, მაგრამ არ შემოიფარგლება მხოლოდ გენეთერაპია. histh.org, www.isth.org, www.isthacademy.org, www.isth2013.com, www.ssc2012.org, www.journalth.comISTH წარსულის, ახლანდელი და მომავალი კონგრესების სხვადასხვა ვებ – გვერდები, შეხვედრები და ქვეკომიტეტები და ნებისმიერი სხვა ინტერნეტ საიტი, რომელზეც განთავსებულია ეს პირობები.

ეს პირობები წარმოადგენს თქვენსა და ISTH- ს და ყველა პირს, რომელიც აკონტროლებს, ან კონტროლდება, ან არის მისი შვილობილი ან საერთო კონტროლის ქვეშ მყოფი ISTH- ს შორის შეთანხმება (ამ პირობებში ერთობლივად მოიხსენიება როგორც "ჩვენ", "ჩვენ" ან " ჩვენი ") და შეადგინეთ მთელი ხელშეკრულება, რომელიც ეხება ჩვენს ონლაინ სერვისებს, ყველა წინა ან თანამედროვე განცხადების გადასაჭრელად, ელექტრონული, ზეპირი თუ წერილობითი.

გაითვალისწინეთ, რომ სპეციალური პირობები შეიძლება გამოყენებულ იქნეს ISTH ვებსაიტებზე შემოთავაზებულ ზოგიერთ მომსახურებაზე. სპეციალური პირობები გამოქვეყნდება შესაბამის სერვისთან დაკავშირებით და დამატებით იქნება ამ პირობების შესახებ. ამ პირობებსა და ნებისმიერ სპეციალურ ტერმინებს შორის კონფლიქტის შემთხვევაში, სპეციალური პირობები ჭარბობს ამ პირობებს.

თქვენ აღიარებთ, რომ ამ პირობებს მხარს უჭერს გონივრული და ღირებული განხილვა (მაგალითად, თქვენი ვებ-გვერდის გამოყენება ან ISTH ვებსაიტის საშუალებით ხელმისაწვდომი ინფორმაციის და მასალის მიღება), რომელთა მიღებასა და ადეკვატურობაზე ცნობენ.

პაროლი და დაცვა

ISTH ვებსაიტების ნაწილი უსაფრთხოა და შესაძლოა თქვენ მოითხოვოთ დარეგისტრირება, რომ მონაწილეობდეთ ამ სფეროებში. ISTH ვებსაიტებზე გაცემული მომხმარებლის ანგარიშები მხოლოდ ინდივიდუალური გამოყენებისთვის არის და თქვენ მხოლოდ პასუხისმგებლობა გაქვთ თქვენი მომხმარებლის სახელისა და პაროლის კონფიდენციალურობის შენარჩუნებაზე. თქვენ ეთანხმებით, რომ უზრუნველყოთ ზუსტი და სრულყოფილი ინფორმაცია თქვენს შესახებ, როდესაც დარეგისტრირდებით ან სხვაგვარად მიაწოდებთ თქვენს ანგარიშს, ასევე განაახლებთ თქვენი ანგარიშის მონაცემებს, რომ ის ზუსტი და სრულყოფილი იყოს და თითოეული სესიის დასრულებისას გამოხდეთ. თქვენ ეთანხმებით, რომ ჩვენ შეგვიძლია შეინახოთ და გამოვიყენოთ ის ინფორმაცია, რომელიც მოგაწოდოთ თქვენი ანგარიშის შესანარჩუნებლად. თქვენ ასევე ეთანხმებით, რომ არასწორად წარმოადგენთ პირადობას ან კავშირს რომელიმე პირთან ან პირთან, მათ შორის (მაგრამ არ შემოიფარგლებით) სხვა პირის სახელის, პაროლის ან სხვა ანგარიშის ინფორმაციის გამოყენებით. ჩვენი უსაფრთხოების სისტემების დარღვევამ შეიძლება გამოიწვიოს სამოქალაქო ან სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობა. თქვენ ეთანხმებით, რომ დაუყოვნებლივ შეგვატყობინოთ თქვენი პაროლის ან ანგარიშის უნებართვო გამოყენება ან უსაფრთხოების სხვა დარღვევა. ჩვენ ყველანაირ ძალისხმევას ვიღებთ თქვენი ონლაინ უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად, მაგრამ ვერ და ვერ იქნება პასუხისმგებელი ნებისმიერი ზარალის ან ზარალის გამო, რომელიც შეიძლება გამოიწვიოს ამ დებულებების შეუსრულებლობის გამო.

ამ ვებსაიტზე წვდომით ან გამოყენებით, ან ნებისმიერი სერვისითა და პროგრამით, რომლებიც ამ ვებ – გვერდს იყენებენ ან იყენებენ, თქვენ თანხმდებით ამ გამოყენების წესების პირობებზე, ჩვენი კონფიდენციალურობის პოლიტიკის ჩათვლით, რადგან მათ ახლახანს შეეცვალათ ცვლილებები. კონფიდენციალურობის პოლიტიკა და გამოყენების ეს პირობები შეიძლება შეიცვალოს დროდადრო, და ამიტომ უნდა უზრუნველყოთ რომ გაეცანით მიმდინარე ვერსიას.

მომხმარებლის ქცევა

ჩვენი ვებსაიტები განკუთვნილია ჩვენი წევრებისა და სხვა მომხმარებლების სარგებლობისთვის, რათა ხელი შეუწყონ სფეროში ინფორმაციის გაცვლას, განათლებას და სწავლებას. თქვენ ეთანხმებით, რომ გამოიყენოთ ეს ვებ – გვერდი მხოლოდ ასეთი მიზნებისათვის. თქვენ არ შეგიძლიათ გამოიყენოთ ეს ვებ – გვერდი სხვა მიზნებისათვის, მათ შორის ნებისმიერი ბიზნეს ან კომერციული მიზნით, ISTH– ს წინასწარი წერილობითი თანხმობის გარეშე. ამ ან ნებისმიერი ISTH ვებსაიტის, სერვერის ან მათთან დაკავშირებული სერვისების ან მასთან დაკავშირებული სერვისების გაყიდვის უნებართვო კომერციული გამოყენება პირდაპირ არის აკრძალული.

ამ სერვისების გამოყენების პირობად, თქვენ მკვეთრად ეთანხმებით, რომ თქვენ არ გამოიყენებთ ჩვენს ვებსაიტებს, პროგრამებს, ან სხვა პროდუქტებს ან მომსახურებებს ნებისმიერი მიზნისთვის, რაც უკანონოა ან აკრძალულია ამ პირობებით. თქვენ ეთანხმებით, რომ დაიცვან ყველა მოქმედი ადგილობრივი, სახელმწიფო, ეროვნული და საერთაშორისო კანონები და რეგულაციები და მხოლოდ პასუხისმგებლობას უწევს ყველა იმ მოქმედებას ან უმოქმედობას, რაც თქვენ ხართ შესვლის დროს, მათ შორის ამ ვებგვერდზე წარმოდგენილი ან გამოქვეყნებული ნებისმიერი ინფორმაციის შინაარსის ჩათვლით.

გამოყენების შინაარსი

ყველა ინფორმაცია, ფაილი, მასალა, ფუნქცია და სხვა შინაარსი, რომელიც ხელმისაწვდომია ნებისმიერი ISTH ვებსაიტზე, ან სხვაგვარად არის კონტროლირებადი ISTH ("შინაარსი") არის ISTH- ის ან იმ მხარის საკუთრების მასალა, რომელიც უზრუნველყო ან ლიცენზირებული შინაარსი ISTH. კონტენტის მიწოდება არ გადმოგცემთ შინაარსობრივ საკუთრებაში არსებულ უფლებებს. ჩამოტვირთვის ან დაბეჭდვის ნებისმიერი შესაძლებლობა მხოლოდ თქვენთვისაა განლაგებული და არ წარმოადგენს საავტორო უფლებების მფლობელთა ნებისმიერი უფლების შეზღუდვას, უარი თქვას ან რაიმე სხვა შეზღუდვას რაიმე შინაარსში. თქვენ არ შეგიძლიათ შეცვალოთ, დააკოპიროთ, განაწილდეთ, აჩვენოთ, გაგზავნოთ, შეასრულოთ, რეპროდუციროთ, გამოაქვეყნოთ, გამოაქვეყნოთ, გამოიტანოთ ლიცენზია, შექმნათ წარმოებული ნამუშევრები, გადაიტანოთ ან გაყიდოთ ნებისმიერი ინფორმაცია, შინაარსი, პროგრამა, პროდუქტი ან მომსახურება, რომელიც მოპოვებულია ან სხვაგვარად არის დაკავშირებული ISTH- სგან. ვებსაიტზე.

ნებისმიერი შინაარსის ნებისმიერი ISTH ვებსაიტზე, რომელიც კონფიგურებულია ჩამოტვირთვებისათვის, როგორიცაა სასწავლო მოდულები, სხვა სემინარების ჩამოტვირთვა და სხვა რესურსები, შეიძლება ჩამოტვირთოთ თქვენი პირადი, არაკომერციული გამოყენებისთვის, მხოლოდ იმ პირობით, რომ არ: (ა) წაშალოთ, შეცვალოთ ან საავტორო უფლებების, სავაჭრო ნიშნის, სავაჭრო სახელის, მომსახურების ნიშნის ან საკუთრების სხვა შეტყობინებების შეცვლა; (ბ) შინაარსის შეცვლა; ან (გ) გამოიყენეთ შინაარსი ისე, რომლითაც ვარაუდობენ ISTH- სთან ასოციაციას, გარდა წყაროების საჭირო ატრიბუციებისა.

ნებისმიერი პროგრამული უზრუნველყოფის ჩამოტვირთვა, მათ შორის ნებისმიერი ფაილი ან სურათი, რომელიც ინტეგრირებულია ან გენერირდება პროგრამით, რომელიც შესთავაზებულია ISTH ვებსაიტს, მხოლოდ თქვენი პირადი სარგებლობისთვისაა ლიცენზირებული ყველა ლიცენზირებული პროგრამული უზრუნველყოფის მფლობელი, იქნება თუ არა მესამე მხარე ან ISTH, ინარჩუნებს პროგრამის ყველა უფლებას, სათაურს და ინტერესს და შეიძლება თქვენ თვითონ არ აღმოჩნდეთ ან დაეხმაროთ ვინმეს, რომ დააკონკრეტოს, გაავრცელოს ან სხვაგვარად გამოიყენოს პროგრამა ან დაანგრიოს, გააკეთოს ინვერტორული ინჟინერი ან სხვაგვარად სცადოს ნებისმიერი კოდის პოვნა. თქვენ აღიარებთ, რომ გარკვეული შინაარსი შეიძლება მოიცავდეს უსაფრთხოების ტექნოლოგიას, რომელიც ზღუდავს თქვენი შინაარსის გამოყენებას და თუ შინაარსი შემოიფარგლება უსაფრთხოების ტექნოლოგიით, თქვენ უნდა გამოიყენოთ შინაარსი ISTH- ისა და მისი ლიცენზერების მიერ დადგენილი გამოყენების წესების შესაბამისად, და რომ ნებისმიერი შინაარსის სხვა გამოყენება შეიძლება წარმოადგენს საავტორო უფლებების დარღვევას.

თქვენ პასუხისმგებელნი ხართ დაიცვან ნებისმიერი შინაარსი, რომელსაც ჩამოტვირთავთ და ISTH არ იქნება პასუხისმგებელი რაიმე მიზეზით დაკარგული, განადგურებული ან დაზიანებული შინაარსისთვის. ISTH იტოვებს უფლებას შეცვალოს ნებისმიერი შინაარსი, ასევე ნებისმიერ კონკრეტულ შინაარსზე წვდომის უფლება, შეტყობინების გარეშე. თქვენ აღიარებთ, რომ თუ ჩვენ ასეთ ცვლილებას შევქმნით, თქვენ ვერ შეძლებთ შინაარსის გამოყენებას იმავე ზომამდე, როგორც ამ ცვლილებამდე და რომ ISTH არ ექნება პასუხისმგებლობა თქვენს შემთხვევაში. შეჩერებული ან ამჟამად მიუწვდომელი საქონელი ასევე შეიძლება მოიხსნას ჩვენს ვებსაიტზე. თუ ვერ პოულობთ პროდუქტს, მომსახურებას ან იმ ინფორმაციას, რომელსაც წინა ვიზიტიდან იხსენებთ, გთხოვთ, გამოგვიგზავნოთ ელ.წერილი და ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ დაგეხმაროთ.

ISTH არ შეუძლია და არ უზრუნველყოფს ჩვენს საიტებზე განთავსებული ელექტრონული ფაილების შინაარსს ან უსაფრთხოებას. შესაბამისად, ჩვენ ვერ დაგარწმუნებთ, რომ მომხმარებლები არ გამოირჩევიან შეუსაბამო მასალებით. გარდა ამისა, ყველა მომხმარებელმა უნდა აღიაროს, რომ სამეცნიერო ცოდნა სამუდამოდ აფართოებს და იცვლება. ISTH არ უზრუნველყოფს მის ვებ – გვერდზე განთავსებული ნებისმიერი ინფორმაციის სისწორეს; და არცერთი პროფესიონალი და არც პაციენტი არ უნდა დაეყრდნოს ჩვენს ვებსაიტებზე მოცემულ ინფორმაციას, როგორც სამედიცინო განსჯის სათანადო გამოყენებას, პაციენტის ინდივიდუალური გამოკვლევის საფუძველზე და პაციენტის მოვლის შესაბამის სტანდარტებზე დაყრდნობით. ISTH არ აკეთებს ინდივიდუალურ მკურნალობას, ან იძლევა რჩევებს, რომლებიც ზუსტი ან გამოყენებულია ნებისმიერი კონკრეტული ინდივიდუალური პაციენტისთვის.

თქვენი წარდგენები ჩვენს ვებსაიტებზე

ჩვენ შეიძლება პირდაპირ მოგვთხოვოთ ან მოგცემთ საშუალებას, წარუდგინოთ, განათავსოთ, ატვირთოთ, ჩართოთ, აჩვენოთ, დაუკავშირდეთ ან სხვაგვარად განაწილდეთ შეტყობინებები, იდეები, კონცეფციები, ნახატები, ფოტოები, გრაფიკა, ვიდეო, ან სხვა მასალა ან ინფორმაცია ISTH ვებსაიტის საშუალებით ("წარდგენა") . გთხოვთ, ნუ გააკეთებთ წარდგენას ჩვენს ვებ – გვერდებზე ან, რომლის საშუალებითაც ჩვენ პირდაპირ არ ვთხოვთ ან საშუალებას გაძლევთ წარმოგვიგზავნოთ. ჩვენი პოლისები წარდგენებთან დაკავშირებით ვრცელდება იმისდა მიუხედავად, ჩვენ ვითხოვთ ნებისმიერი წარდგენის მიღებას ჩვენს ვებ – გვერდებზე.

ზოგიერთი ჩვენი ვებ – გვერდი შეიძლება შეიცავდეს კომუნიკაციურ სერვისებს, რომლებიც უზრუნველყოფილია ფორუმების, ბიულეტენის დაფის სერვისების, სასაუბრო საიტების, შეტყობინებების დაფების, ახალი ამბების ჯგუფების, თემების, პირადი ვებგვერდების, კალენდრების, ან / და სხვა შეტყობინებების ან საკომუნიკაციო ფუნქციების საშუალებით, რომლებიც შექმნილია სხვებთან კომუნიკაციისთვის. თქვენ ეთანხმებით, რომ გამოიყენოთ ასეთი საკომუნიკაციო სერვისები მხოლოდ ისეთ შეტყობინებებთან დაკავშირებით, რომლებიც დაკავშირებულია კონკრეტულ საკომუნიკაციო მომსახურებასთან და ამ პირობების შესაბამისად.

ასევე ეთანხმებით, რომ თქვენ არ გამოაქვეყნებთ, გაგზავნით, გამოაქვეყნებთ ან არ გადასცემთ რაიმე წარდგენას, რომელიც:

 • არღვევს საავტორო უფლებების, პატენტის, სასაქონლო ნიშნის, სავაჭრო საიდუმლოების, ინტელექტუალური საკუთრების ან საკუთრების ან ხელშეკრულების სხვა უფლებას; ან
 • რეკლამირებს ნებისმიერი კომერციული ან საქმიანი ძალისხმევა (მაგალითად, პროდუქციის ან მომსახურების შეთავაზებას) ან სხვაგვარად ეწევა რაიმე კომერციულ საქმიანობას (მაგალითად, ჯილდოების ან კონკურსების ჩატარება, სპონსორობის ბანერების ჩვენება, ან / და საქონლის ან მომსახურების შუამდგომლობა) გარდა იმ შემთხვევებისა, რაც სპეციალურად შეიძლება იყოს ავტორიზებული ჩვენ;
 • შეიძლება ზიანი მიაყენოს ზიანს ან გონივრულად მოსალოდნელი იყოს ნებისმიერი პირის ან პირისათვის, მათ შორის, მაგრამ არ შემოიფარგლება მხოლოდ მასალებით, რომლებიც კონფიდენციალურობის დარღვევაა, ცილისწამება, მოძალადე, შევიწროება, მუქარის ან ათვისება, ან ზიანის მიყენება ან ზიანი მიაყენებს ბავშვებს, მათ შეუსაბამო შინაარსზე; ან
 • არის არალეგალური ან წახალისება, ადვოკატი ან განიხილავს არალეგალურ საქმიანობას; ან
 • ღიად ეძებს ან პასიურად აგროვებს პირად ან პირად ცნობად ცნობებს სხვების შესახებ ან მის შესახებ; ან
 • მოიცავს პროგრამებს, რომლებიც შეიცავს ვირუსებს, ჭიებს და / ან ტროას ცხენებს ან სხვა კომპიუტერულ კოდს, ფაილებს ან პროგრამებს, რომლებიც შექმნილია ჩვენი ვებსაიტების გამოყენებისთვის ან განადგურების მიზნით, განადგურების, განადგურების ან შეზღუდვის მიზნით; ან
 • წინააღმდეგ შემთხვევაში არღვევს ამ პირობების ნებისმიერ დებულებას.

ISTH არ ადასტურებს რაიმე წარდგენას და პირდაპირ გამოხატავს პასუხისმგებლობას ნებისმიერი წარდგენასთან დაკავშირებით. ISTH- ს შეუძლია უარი თქვას ან წაშალოს ნებისმიერი წარდგენა, რომელიც, მისივე გადაწყვეტილებით, არღვევს ამ პირობებს. თქვენ ხართ მხოლოდ პასუხისმგებელი ნებისმიერი წარდგენისთვის, რომელსაც წარუდგენთ ჩვენს ნებისმიერ ვებსაიტს.

თქვენ უნდა იცოდეთ, რომ ზოგიერთ შემთხვევაში თქვენი წარდგენები არის საჯარო, და არა პირადი კომუნიკაციები. როდესაც იყენებთ ჩვენი ვებსაიტების იმ ადგილებს, რომლებიც საჯაროდ აჩვენებენ წარდგენებს, უნდა ითქვას, რომ ნებისმიერი წარდგენა, რომელსაც ამ ტერიტორიებზე აკეთებთ, ასევე ექვემდებარება საჯაროდ გაკეთებას. არასდროს არ უნდა გამოაგზავნოთ ისეთი მესიჯები, რომ არ დაგჭირდეთ სკოლაში ან თემის ბიულეტენში ან ადგილობრივ გაზეთში. აგრეთვე სხვისი დაცვა უნდა იქნას დაცული. თუ თქვენ გჭირდებათ ნებართვა, რომ გამოიყენოთ ნებისმიერი ფოტო, მწერლობა ან სხვა მასალა ან წარდგენაში განთავსებული ნებისმიერი საიდენტიფიკაციო ინფორმაცია, პასუხისმგებელი ხართ ამგვარი ნებართვის მოპოვების წარდგენამდე. ჩვენ შეიძლება აკრძალოს ან წაშალოს გარკვეული წარდგენები, რომლებიც გამოქვეყნებულია ჩვენი ვებსაიტების საზოგადოებრივ ადგილებში, ჩვენი პოლიტიკის შესაბამისად, მაგრამ ჩვენ არ გვაქვს ზოგადი მოვალეობის შესრულება მონიტორინგი გაუწიოს წარდგენების საჯარო გამოქვეყნებას ასეთ სფეროებში. როდესაც ნებაყოფლობით გაამჟღავნებთ პირად ინფორმაციას (რაც შემდგომში განსაზღვრულია ჩვენი კონფიდენციალურობის პოლიტიკაში) საჯარო სივრცეში ნებისმიერი წარდგენის საშუალებით, ეს ინფორმაცია შეგიძლიათ ნახოთ, შეგროვონ და გამოიყენოთ სხვები და შეიძლება გამოიწვიოს სხვა ადამიანების მიერ გამოცხადებული შეტყობინებები, რისთვისაც ჩვენ პასუხისმგებლობა არ მაქვს

თქვენ წარუდგენთ წარდგენებს ჩვენს ნებისმიერ ვებ – გვერდზე, თქვენ ამით ISTH ანიჭებთ ჰონორარულ, სამუდამოდ, შეუქცევად, მსოფლიო მასშტაბით, არაკონკლუციულ უფლებას და რეპროდუცირების, გამოყენების, კოპირების, გაყიდვის, განაწილების, შექმნის, წარმოშობის და წარმოების, ლიცენზიის გარეშე. წარდგენის ყველა ან ნაწილის ჩვენება ნებისმიერი ფორმით, მედიით ან ტექნოლოგიით, რომელიც ახლა უკვე ცნობილია ან მოგვიანებით არის განვითარებული. გარდა სტუდენტებისა და მასწავლებლების გარკვეული წარდგენისა, რომლებიც მონაწილეობენ ონლაინ ინსტრუქციის ნებისმიერი ფორმით, ISTH არ მოეთხოვებათ ნებისმიერი წარდგენის კონფიდენციალურად მოპყრობას. ამასთან, ჩვენ შეგვიძლია გამოვიყენოთ ნებისმიერი წარდგენა ჩვენს საქმიანობაში (მათ შორის, შეზღუდვის გარეშე, პროდუქტებისთვის ან რეკლამებისთვის) ისე, რომ შეესაბამებოდეს ჩვენს კონფიდენციალურობას, გარეშე პასუხისმგებლობა დაეკისროს როიალტის გადახდას, ან რაიმე სახის სხვა სახის განხილვას და არ გამოიწვევს პასუხისმგებლობას ნებისმიერი მსგავსების შედეგად, რომელიც შეიძლება გამოჩნდეს ჩვენს მომავალ ოპერაციებში.

ISTH ვებსაიტზე წარდგენის საშუალებით, თქვენ ასევე წარმოადგენთ გარანტიას, რომ წარდგენა არის თქვენი ორიგინალური ნამუშევარი, არ არღვევს თქვენსა და მესამე მხარის შეთანხმებას და არ უნდა დაარღვიოს ან არღვევს რაიმე კანონს, შეთანხმებას ან რაიმე სახის სხვა უფლებებს. ნებისმიერი მესამე მხარის, შეზღუდვის გარეშე, უფლებები, რომელიც გავლენას ახდენს საავტორო უფლებებზე, პატენტზე, სასაქონლო ნიშანზე, უსამართლო კონკურენციაზე, ხელშეკრულებაზე, ცილისწამებაზე, კონფიდენციალურობასა თუ საჯაროობაზე.

ISTH საიტების უსაფრთხო ტერიტორიებზე წვდომა და გამოყენება ითვლება შეღავათად, რაც გათვალისწინებულია ISTH- ის შეხედულებისამებრ. ISTH იტოვებს უფლებას აკონტროლოს თავისი ვებსაიტების გამოყენება ამ პირობების შესრულების დასადგენად, გამოიძიოს ნებისმიერი გავრცელებული ან აშკარა დარღვევა და განახორციელოს ნებისმიერი ქმედება, რაც ჩვენი შეხედულებისამებრ მიზანშეწონილად მიგვაჩნია. ჩვენ ასევე ვიტოვებთ უფლებას, დაუყოვნებლივ გავაუქმოთ ჩვენი საიტების წვდომა და გამოყენება, როდესაც არსებობს საფუძველი იმის დასაჯერებლად, რომ მოხდა კანონის დარღვევა ან ჩვენი პოლიტიკა. ჩვენ ასევე ვიტოვებთ უფლებას, რომ მუდმივად გავამჟღავნოს ნებისმიერი ინფორმაცია, როგორც საჭიროა, რომ დააკმაყოფილოს ნებისმიერი მოქმედი კანონი, დებულება, სამართლებრივი პროცესი ან სამთავრობო მოთხოვნა, და შეცვალოს, უარი თქვას გამოქვეყნებაზე ან ამოიღოს ნებისმიერი ინფორმაცია ან მასალა, მთლიანად ან ნაწილობრივ, ჩვენი შეხედულებისამებრ. ჩვენს ვებ – გვერდებზე ნებისმიერი წარდგენა შეიძლება ექვემდებარებოდეს გამოქვეყნებულ ლიმიტებს გამოყენების, რეპროდუქციის ან / და გავრცელების შესახებ და თქვენ პასუხისმგებელნი ხართ დაიცვათ ასეთი შეზღუდვები, თქვენს მიერ წარდგენილი ნებისმიერი წარდგენისა და აგრეთვე ნებისმიერი მასალების შესახებ, რომლებიც შეგიძლიათ ჩამოტვირთოთ.

სამსახურის შეწყვეტა

გამოყენების ეს პირობები წარმოადგენს შეთანხმებას, რომელიც ძალაშია რომელიმე მხარის მიერ შეწყვეტამდე.

თქვენ არ მოგეთხოვებათ ამ სერვისების გამოყენების გაგრძელება. თუ უკმაყოფილო ხართ მომსახურების რაიმე ასპექტიდან, მოგთხოვთ დაუკავშირდეთ ISTH შტაბს, რომ განიხილოთ თქვენი პრობლემები.

თქვენ შეიძლება მოგვეთხოვოთ თქვენი ანგარიშის დახურვა ნებისმიერ დროს ელ.ფოსტით გამოგზავნით. ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას შეწყვიტოს ეს ხელშეკრულება, ასევე თქვენი დაშვება ჩვენს ან რომელიმე ჩვენს ვებ – გვერდზე და მათთან დაკავშირებულ სერვისებზე ან მის ნებისმიერ ნაწილზე, ნებისმიერ დროს, შეტყობინების გარეშე.

შეწყვეტის ეფექტი

ამ შეთანხმების დასრულებისთანავე თქვენ აღარ შეხვალთ ან იყენებთ ამ ვებსაიტის ნებისმიერ ნაწილს, ან გამოიყენებთ ნებისმიერ სერვისს ან პროგრამას ამ ვებგვერდის შესასვლელად ან გამოსაყენებლად. თქვენი წარმომადგენლობა, გარანტიები და შეთანხმებები თქვენი წარსული წვდომისა და გამოყენებასთან დაკავშირებით გაგრძელდება ძალაში (მაგალითად, ISTH- სთვის მიცემული ლიცენზიები თქვენს მიერ ატვირთული შინაარსისთვის; და თქვენი ანაზღაურება ამგვარი მასალების მიმართ დარღვევის წინააღმდეგ) ახალი ვალდებულებები, რადგან მომავალში აღარ იქნება გამოყენებული.

პასუხისმგებლობის უარყოფა და შეზღუდვა

თქვენ ეთანხმებით, რომ ჩვენი ვებსაიტების ან ონლაინ სერვისების რომელიმე ნაწილის გამოყენება მთლიანად თქვენს საფრთხეშია. ჩვენს ვებ – გვერდებზე განთავსებული შინაარსი მოცემულია კეთილსინდისიერად, „როგორც არის“ და ნებისმიერი სახის გარანტიის გარეშე, გამოხატულია ან გულისხმობს. კანონით დასაშვები მაქსიმალური შესაძლებლობებით, ISTH უარყოფს ყველა გარანტიას, რომელიც გამოხატულია ან გულისხმობს, მათ შორის, მაგრამ არ შემოიფარგლება მხოლოდ გარკვეული მიზნებისათვის, ვაჭრობისა და ფიტნეს გარანტიით. ISTH არ იძლევა გარანტიას, რომ რომელიმე ჩვენი ვებ – გვერდი ან მასალა ვებსაიტებზე უწყვეტი ან შეცდომების გარეშე აღმოჩნდება, რომ დეფექტების გამოსწორება მოხდეს, ან რომ ჩვენი ნებისმიერი ვებ – გვერდი ან სერვერი, რომელიც მათ ხელმისაწვდომი გახდება, უფასო არ არის ვირუსებისგან ან სხვა მავნე კომპონენტებისგან. ISTH არ იძლევა გარანტიას ან რაიმე წარმოდგენას აკეთებს ჩვენს ვებ – გვერდზე რომელიმე შინაარსის გამოყენების ან გამოყენების შედეგებთან დაკავშირებით. მოქმედი კანონი შეიძლება არ დაუშვას გულისხმობდეს გარანტირებული გარანტიების გამორიცხვას, ამიტომ ზემოხსენებული გამორიცხვა შეიძლება არ ვრცელდებოდეს თქვენზე. თქვენ აღიარებთ, რომ ჩვენ შეიძლება შეიცავდეს ბმულებს სხვა ვებ – გვერდებზე და რომ ISTH– ს არ აქვს კონტროლი და არანაირ წარმომადგენლობას არ უწევს ასეთ ვებსაიტებთან დაკავშირებით და თქვენ ამით შეუქცევად უარს ამბობთ ISTH– ს წინააღმდეგ ნებისმიერ პრეტენზიაზე, ნებისმიერი დაკავშირებული ვებ – გვერდის მიმართ.

არავითარ შემთხვევაში არ იქნება ISTH, ან ნებისმიერი პირი ან პირი, რომელიც მონაწილეობს ამ ონლაინ სერვისების მიწოდებაში, რაიმე ზიანის ანაზღაურება, მათ შორის, შეზღუდვის გარეშე, პირდაპირი, არაპირდაპირი, სადამსჯელო, ფაქტობრივი, შემთხვევითი, შედეგად, განსაკუთრებული, განსაკუთრებული, სამაგალითო ან სხვა ზიანის ანაზღაურება. ჩვენი საიტის ნებისმიერი შინაარსის გამოყენებისა და წვდომის შედეგად, ჩვენს ვებგვერდებზე გამოყენების ან წვდომის შეუძლებლობის გამო, ან წარმოიქმნება გარანტიის რაიმე დარღვევისგან, თუნდაც ISTH- სგან გირჩიათ ასეთი ზიანის ანაზღაურების შესაძლებლობის შესახებ. თქვენ კონკრეტულად აღიარებთ, რომ ISTH არ არის პასუხისმგებელი მესამე პირების ცილისწამების, შეურაცხყოფის ან უკანონო ქცევისთვის, მათ შორის, მაგრამ არ შემოიფარგლება მხოლოდ სხვა ჩვენს ვებგვერდებზე.

მესამე მხარის შინაარსი და ბმულები

ეს ვებ – გვერდი შეიძლება იყოს დაკავშირებული სხვა ვებგვერდებთან, რომელთანაც არ არის დაცული ან არ უკავშირდება ISTH. ნებისმიერი ვებ – გვერდის ნებისმიერი ბმული მოცემულია, როგორც თქვენთვის ხელსაყრელი პროგრამა, არ არის სპონსორი ან არ არის დაფუძნებული ჩვენს ვებგვერდებთან ან ISTH– თან და არ ნიშნავს რომ სხვა ვებსაიტის ან მისი შინაარსის მოწონებას გულისხმობს. ჩვენ არ გადავხედეთ რომელიმე ან მათთან დაკავშირებულ ვებსაიტს და არ ვართ პასუხისმგებელი დაკავშირებული ვებ – გვერდებიდან მიღებული შინაარსის ან რაიმე ფორმის გადაცემაზე. დაკავშირებულ ვებსაიტებზე უნდა მიიღოთ თქვენი რისკის ქვეშ და ჩვენ არ ვაძლევთ რაიმე წარმოდგენას ან გარანტიას ვებსაიტების შინაარსთან, სისრულესთან ან სისწორესთან, რომლებიც დაკავშირებულია რომელიმე ჩვენს ვებ – გვერდზე.

კომპენსაცია

თქვენ ეთანხმებით, რომ დააზიანოთ და გამართოთ ISTH, მისი შვილობილი კომპანიები, შვილობილი კომპანიები, ლიცენზიატები, შინაარსის პროვაიდერები, სერვისის მომწოდებლები, თანამშრომლები, აგენტები, ოფიცრები, დირექტორები, წარმომადგენლები და კონტრაქტორები ("დაუცველი მხარეები") უვნებლად თქვენს მიერ ამ პირობების დარღვევისგან, მათ შორის ნებისმიერი წარდგენა ან შინაარსის გამოყენება, გარდა ამ ტერმინებში ნათლად მითითებული. თქვენ ეთანხმებით, რომ ანაზღაურებულ მხარეებს არავითარი პასუხისმგებლობა არ ექნებათ რაიმე სახის დარღვევასთან, სავარაუდო დარღვევასთან ან უნებართვოდ გამოყენებასთან დაკავშირებით, და თქვენ ეთანხმებით, რომ ანაზღაურდეს ნებისმიერი და ყველა შედეგად გამოწვეული ზარალი, ზიანი, დაუსჯელი მხარეების განაჩენი, ჯილდოები, ხარჯები, ხარჯები და ადვოკატების მოსაკრებლები, რომლებიც გამომდინარეობს თქვენი დარღვევის, სავარაუდო დარღვევის ან უნებართვო გამოყენებისაგან. ასევე თქვენ ეთანხმებით, რომ დაიცვათ, ანაზღაურეთ და დაიცვათ ანაზღაურებადი მხარეები უვნებლად და მესამე მხარის მიერ წამოყენებული პრეტენზიებისაგან. ჩვენი საიტის ნებისმიერი საიტის გამოყენებიდან გამომდინარე.

სავაჭრო ნიშნები და საავტორო უფლებები

ნებისმიერი სავაჭრო ნიშანი, სერვისის ნიშანი, ლოგო და საავტორო უფლებებით დაცული ნამუშევრები, რომლებიც გვხვდება ამ ვებსაიტში, არის ISTH ან მათი მფლობელების ინტელექტუალური საკუთრება, რომლებიც იცავენ ყველა უფლებას ამ მხრივ. ნებისმიერი ინტელექტუალური საკუთრების უნებართვო გამოყენებამ შეიძლება დაარღვიოს საავტორო უფლებები, სასაქონლო ნიშნის კანონები, კონფიდენციალურობის და საჯაროობის კანონები, ასევე კომუნიკაციების სხვა რეგულაციები და წესდება. ჩვენ ასევე პატივს ვცემთ სხვათა ინტელექტუალური საკუთრების უფლებებს და ვთხოვთ, რომ ყველას, ვინც იყენებს ჩვენს ვებ – გვერდს, იგივე გააკეთოს. თუ თვლით, რომ თქვენი საავტორო უფლებებით დაცული ნამუშევარი იქნა კოპირებული, ან რომ თქვენი ინტელექტუალური საკუთრების უფლებები სხვაგვარად იქნა დარღვეული, შესაბამისად ციფრული ათასწლეულის საავტორო უფლებების შესახებ, სათაური 17, შეერთებული შტატების კოდექსი, განყოფილება 512 (გ) (2) ("საავტორო უფლებების შესახებ კანონის" მიხედვით) ) საავტორო უფლებების დარღვევის შესახებ შეტყობინებები უნდა გაიგზავნოს ჩვენს დანიშნულ აგენტზე, შემდეგში:

თრომბოზისა და ჰემოსტაზის საერთაშორისო საზოგადოება, Inc.
ყურადღება: საავტორო უფლებების საჩივარი
610 ჯონსი Ferry Road, Suite 205
კარბორო, NC 27510-6113
ამერიკის შეერთებული შტატები

საავტორო უფლებების შესახებ კანონის თანახმად, ჩვენთვის გაგზავნილი საჩივრის დარღვევის შესახებ ნებისმიერი შეტყობინება უნდა იყოს წერილობითი და არსებითად უნდა შეიცავდეს შემდეგს:

 • საავტორო უფლებებით დაცული ნაწარმოების ან ინტელექტუალური საკუთრების იდენტიფიცირება, რომელიც თქვენი აზრით, დარღვეულია, ან, თუ ჩვენს ვებსაიტზე მრავალჯერადი ნივთი დაფარულია ერთი შეტყობინებით, ამ ვებსაიტზე ასეთი სამუშაოების წარმომადგენლობითი სია;
 • იმ მასალის იდენტიფიცირება, რომელსაც, თქვენი აზრით, არღვევს, ან დარღვევის მოქმედების საგანი და ინფორმაცია გონივრულად საკმარისია იმისთვის, რომ მოგვმართოს მასალების მოძიება;
 • გონივრულად საკმარისი ინფორმაცია, რომ მოგვმართონ ჩვენთან დაუკავშირდით, მაგალითად, მისამართი, ტელეფონის ნომერი და, თუ ეს შესაძლებელია, ელ.ფოსტის მისამართი;
 • განცხადება, რომ თქვენ გაქვთ კარგი რწმენა, რომ მასალის გამოყენება საჩივრის შესაბამისად არ არის უფლებამოსილი მფლობელის, მისი აგენტის ან კანონის მიერ; და
 • განცხადება, რომ შეტყობინებაში მითითებული ინფორმაცია ზუსტია და დაუსჯელად მიდის სასჯელი, რომ თქვენ უფლებამოსილია იმოქმედოს ექსკლუზიური უფლების მფლობელის სახელით, რომელიც სავარაუდოდ ირღვევა.

ნებისმიერი შეტყობინება, რომელიც არ მიჰყვება ზემოაღნიშნულ პროცედურას, ჩაითვლება ძალადაკარგულად და ვერ მიიღებს პასუხს.

ექსპორტი

საქონლისა და მომსახურების მიწოდება ამ ვებსაიტის ან ნებისმიერი სხვა ISTH ვებსაიტის საშუალებით ექვემდებარება შეერთებული შტატების ექსპორტის კონტროლისა და ეკონომიკური სანქციების მოთხოვნებს. ნებისმიერი ISTH ვებსაიტის საშუალებით ნებისმიერი საქონლის ან მომსახურების შეძენით, თქვენ წარმოადგენთ გარანტიას, რომ თქვენი შეძენა ან ამ კომერციის გამოყენებაა ამ მოთხოვნების შესაბამისად.

ტერმინების შეცვლა

ISTH იტოვებს უფლებას, დროდადრო, თქვენთან ერთად, ან მის გარეშე შეტყობინების გარეშე, შეასრულოს ამ წესების ცვლილებები ჩვენი შეხედულებისამებრ. ამ ვებსაიტის ნებისმიერი ნაწილის მუდმივი გამოყენება წარმოადგენს ამგვარი ცვლილებების მიღებას. ამ პირობების უახლესი ვერსია, რომელიც გადალახავს ყველა წინა ვერსიას, შეგიძლიათ გადახედოთ ამ ან ნებისმიერ ISTH ვებსაიტზე, რომელიც მდებარეობს საწყისი გვერდის ბოლოში მდებარე ჰიპერბმულზე.

არა სააგენტო

ასევე ეთანხმებით, რომ ამ პირობების ან ISTH- ის ნებისმიერი ვებსაიტის გამოყენების შედეგად, თქვენსა და ISTH- ს შორის არ არსებობს ერთობლივი საწარმო, პარტნიორობა, დასაქმების ან სააგენტო ურთიერთობა.

არა უარი

ნებისმიერი შეუსრულებლობა ამ პირობების რომელიმე პუნქტის შესახებ არ უნდა იქნეს გაგებული, რომ ამ დებულების შესრულების ჩვენი უფლების უგულებელყოფაა.

მოქმედი კანონი და ადგილი

ISTH ფლობს თავის შტაბს ჩრდილოეთ კაროლინას შტატში, ამერიკის შეერთებული შტატები. ასევე ეთანხმებით, რომ ამ პირობების დაცვა და ინტერპრეტაცია განხორციელდება ჩრდილოეთ კაროლინასა და ამერიკის შეერთებული შტატების კანონებით. ასევე ეთანხმებით, რომ ექსკლუზიური ადგილი თქვენსა და ISTH- ს შორის ნებისმიერი დავის დროს, რომელიც წარმოიშობა ან ეხება ამ პირობებს, არის ჩრდილოეთ კაროლინას შტატში ან ფედერალურ სასამართლოებში, და თქვენ კონკრეტულად თანხმდებით ჩრდილოეთ კაროლინას სასამართლოების პირადი იურისდიქციის შესახებ. ჩვენ არ ვიტყვით, რომ შინაარსი ნებისმიერ ISTH ვებსაიტზე არის შესაფერისი ან ხელმისაწვდომია კონკრეტულ ადგილას. ისინი, ვინც ჩვენს ვებსაიტებზე წვდომას ირჩევენ, მოქმედებენ საკუთარი ინიციატივით და პასუხისმგებელნი არიან ყველა მოქმედი ადგილობრივი ან სხვა კანონის შესაბამისად.

გაუქმება / დაბრუნების პოლიტიკა

გაუქმების / დაბრუნების ყველა მოთხოვნა უნდა გაიგზავნოს წერილობით ელ.წერილით ელფოსტის ეს მისამართი არის დაცულია უსრგებლო წერილებისგან. თქვენ გჭირდებათ ჯავასკიპტის ჩართვა მის სანახავად.. ანაზღაურებადი წევრობის წლის 1 იანვრის შემდეგ მიღებული წევრობის გაუქმების შემთხვევაში, თანხის დაბრუნება პროზერულად შესრულდება. ანაზღაურება არ განხორციელდება გადახდილი წევრობის წლის 30 ივნისის შემდეგ.

Severability

თუ ამ გამოყენების პირობების რომელიმე ნაწილი არამართლზომიერია, ბათილი ან არასრულყოფილი, ეს ნაწილი ითვლება ამ პირობებისგან განცალკევებულად და არ იმოქმედებს ამ პირობების დანარჩენი მოქმედების და მოქმედების შესრულებაზე.

კონფიდენციალობა

თრომბოზისა და ჰემოსტაზის საერთაშორისო საზოგადოება ("ISTH") არის არამომგებიანი წევრობის გლობალური ორგანიზაცია, რომელიც თრომბოზული და სისხლდენის დარღვევების გაგებას, პრევენციას, დიაგნოზირებასა და მკურნალობას ითვალისწინებს. ჩვენ არ ვიცით ბავშვებისგან ინფორმაციის მოთხოვნის ან მიღების მცდელობა. ჩვენ გვესმის, რომ თქვენ იცით და ზრუნავთ თქვენი პირადი კონფიდენციალურობის ინტერესებზე; ამ ინტერესებს სერიოზულად ვიღებთ.

ეს კონფიდენციალურობის პოლიტიკა აღწერს ISTH- ს პოლიტიკას და პრაქტიკას, თქვენი პერსონალური მონაცემების შეგროვებას, გამოყენებასა და დაცვასთან დაკავშირებით, და განსაზღვრავს თქვენს კონფიდენციალურობის უფლებებს. ინფორმაციის კონფიდენციალურობა მიმდინარე პასუხისმგებლობაა და ჩვენ დროდადრო ვაახლებთ ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკას, როდესაც გადავხედავთ ჩვენს პერსონალურ მონაცემთა პრაქტიკას ან ვიღებთ ახალ კონფიდენციალურობას.

ISTH სათაო ოფისია ჩრდილოეთ კაროლინაში, შეერთებული შტატები. თუ თქვენ გაქვთ კითხვები ISTH– ს პერსონალური მონაცემების პოლიტიკისა და პრაქტიკის შესახებ, გთხოვთ, დაგვიკავშირდეთ:

თრომბოზისა და ჰემოსტაზის საერთაშორისო საზოგადოება
ყურადღება: კონფიდენციალურობა
610 ჯონსი Ferry Road, Suite 205
კარბორო, NC 27510-6113
ამერიკის შეერთებული შტატები
ელ-ფოსტა: ელფოსტის ეს მისამართი არის დაცულია უსრგებლო წერილებისგან. თქვენ გჭირდებათ ჯავასკიპტის ჩართვა მის სანახავად.
ტელეფონი: + 1 919 929-3807

როგორ ISTH აგროვებს და იყენებს / ამუშავებს თქვენს პირად ინფორმაციას

შეგიძლიათ გამოიყენოთ ISTH- ს ზოგიერთი სერვისი ISTH– ს თქვენი პირადი მონაცემების მიწოდების გარეშე. ჩვენს ვებ – გვერდზე ინფორმაციის დიდი ნაწილი ხელმისაწვდომია მათთვის, ვინც არ არის ISTH- ის წევრები. თქვენ შეგიძლიათ შეიყვანოთ მხოლოდ მინიმალური ინფორმაცია (სახელი და საკონტაქტო ინფორმაცია) თქვენს ISTH პროფილში და შეგიძლიათ შეცვალოთ თქვენი პროფილის ნებისმიერ დროს. ISTH წევრებისთვის დამატებითი ინფორმაციაა საჭირო (დეტალები ქვემოთ მოცემულია წევრობის განყოფილებაში). ზოგიერთი პირადი ინფორმაცია აუცილებელია ისე, რომ ISTH მოგაწვდით თქვენს მიერ შეძენილ ან მოთხოვნილ სერვისებს, და გადაამოწმოთ ის, რომ ჩვენ ვიცოდეთ, რომ თქვენ ხართ და არა სხვისი. თქვენ შეგიძლიათ მართოთ თქვენი ISTH გამოწერა და ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ თავი შეიკავოთ გარკვეული კომუნიკაციების მიღებისაგან.

ISTH შეიძლება ითხოვოს პაროლი, საიდუმლო პასუხები უსაფრთხოების გარკვეულ კითხვებზე ან სხვა ინფორმაციებზე, რაც საშუალებას მოგვცემს გამოვავლინოთ სტუმრის ანგარიში ან სტუმრებს მივცეთ თავიანთი ანგარიში ან გარკვეული ონლაინ მომსახურება. იმის გამო, რომ ჩვენი მრავალი პროდუქტი და მომსახურება განკუთვნილია საგანმანათლებლო გამოყენებისთვის, ზოგიერთი პირადი ან საკონტაქტო ინფორმაცია, რომელსაც ჩვენ ვითხოვთ, შეიძლება იყოს დაწესებულებებისა და სკოლების შესახებ, ან იმის ნაცვლად, რომ თავად სტუმრები იყვნენ. ჩვენ ასევე ვაგროვებთ სხვადასხვა დემოგრაფიულ ინფორმაციას, მაგალითად, არიან თუ არა ჩვენი სტუმრები სამედიცინო პრაქტიკოსი და, თუ ასეა, ხედავენ თუ არა ისინი პაციენტებს; ჩვენი სტუმრების კვლევისა და სამედიცინო სპეციალობებისა და სპეციალობების შესახებ; და სხვა დემოგრაფიული ინფორმაცია. როდესაც ჩვენ ვიყენებთ ან ვაკავშირებთ სხვა ინფორმაციას ისეთ ინფორმაციასთან, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას სპეციალურად სტუმრის ვინაობის დასაკავშირებლად, ეს სხვა ინფორმაცია ითვლება პერსონალურ ინფორმაციად ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკის მიზნებისათვის.

იმის უზრუნველსაყოფად, რომ მომხმარებლებს მიეწოდებათ ზუსტი ინფორმაცია თავიანთი ანგარიშების შესახებ, და შინაარსი, რომელიც მიმართულია ამ მომხმარებლის ინტერესზე, შეგვიძლია ვთხოვოთ პერსონალურ ინფორმაციას, როდესაც მომხმარებელი დარეგისტრირდება, დარეგისტრირდება მასზე, ან ეწვევა ჩვენს ვებსაიტებს ან სხვა ონლაინ სერვისებს, ან მონაწილეობს ჩვენს ვებსაიტებში განხორციელებულ აქტივობებში.

შეიძლება მოგვმართოს მომხმარებლის პირადი ინფორმაცია, როდესაც ისინი:

 • შედით ჩვენს ერთ ვებსაიტზე ან ონლაინ სერვისებში
 • შეუკვეთეთ შეკვეთი ჩვენს ერთ ვებსაიტზე პროდუქტებისა და მომსახურების შესახებ (მაგალითად, მაგრამ არ შემოიფარგლება მხოლოდ მოვლენებით რეგისტრაციით);
 • დარეგისტრირდით ან შექმენით ანგარიში ჩვენს ნებისმიერ ვებსაიტზე;
 • გამოგვიგზავნეთ ელ.წერილი ან სხვაგვარად დაგვიკავშირდით ონლაინ ინსტრუმენტების გამოყენებით, რომელიც ჩვენ მოგვაწოდეთ ჩვენს ნებისმიერ ვებსაიტზე, მაგალითად, "დაგვიკავშირდით" მახასიათებლების ჩათვლით;
 • წარუდგინეთ მომხმარებელთა რეიტინგები ან მიმოხილვები, ჩვენებები, პროდუქტის იდეები ან იდეები საკლასო ოთახში ან სხვა საგანმანათლებლო გამოცდილებისთვის;
 • დარეგისტრირდით ჩვენს ერთ – ერთ ბიულეტენში, ან მოითხოვეთ ინფორმაცია, მარკეტინგის მასალები ან სხვა კომუნიკაციები;
 • მონაწილეობა მიიღოს ნებისმიერ სოციალურ ან საზოგადოებრივ სფეროში, მაგალითად ბლოგებსა და ფორუმებში; ან / და
 • შეიყვანეთ ნებისმიერი ჩვენი კონკურსი ან აქციები.

როგორც ზემოთ აღინიშნა, ჩვენი ვებსაიტები და ონლაინ სერვისები ასევე ავტომატურად აგროვებენ გამოყენების გარკვეულ ინფორმაციას. დამატებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ ქვემოთ.

ჩვენ ზოგჯერ ვამატებთ იმ ინფორმაციას, რომელიც ჩვენ ვაგროვებთ, როგორც ეს მოცემულია ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკაში, იმ ინფორმაციას, რომელსაც ვიღებთ სხვა წყაროებიდან და პირებიდან. ასეთი გარე ინფორმაცია მოიცავს, მაგრამ არ შემოიფარგლება მხოლოდ განახლებული მიწოდებით, ბილინგით და მისამართით, და გამოყენებული პროდუქტებისა და სერვისების შესახებ ინფორმაცია, გადამზიდავი სერვისებიდან ან სხვა მესამე პირებისგან, როგორიცაა გამომცემლები, კონგრესების ორგანიზატორები და სხვა, ვინც გთავაზობთ პროდუქტებს ან მომსახურებას. ჩვენ და ჩვენი მომხმარებლები.

1. წევრობის

როდესაც თქვენ ISTH- ის წევრი გახდებით, ჩვენ ვაგროვებთ თქვენს შესახებ ინფორმაციას თქვენი სახელის, ელ.ფოსტის, საფოსტო მისამართის, ტელეფონის ნომრის, დანიშნულების, სამუშაო ადგილის, დაბადების წლის, დაბადების დღის, პირველადი პროფესიონალური აქცენტის, რეცეპტების, პირველადი ძირითადი კვლევის არეალის ჩათვლით. და პირველადი სამედიცინო სპეციალობის არეალი. ასოცირებული წევრებისთვის, ჩვენ ასევე მოითხოვს ინდივიდუალური უნივერსიტეტის სტატუსის დადასტურებას. წევრებს შეუძლიათ შეცვალონ თავიანთი პროფილი ნებისმიერ დროს, შეცვალონ, დაამატონ ან შექმნან პირადი პირადი ინფორმაცია.

ჩვენ ვამუშავებთ თქვენს პერსონალურ ინფორმაციას წევრობის სერვისებისთვის, მოგაწვდით წევრის სარგებელს და მოგაწვდით ინფორმაციას ISTH- სთან დაკავშირებულ ღონისძიებებზე, შინაარსზე და ISTH- ს წევრთან დაკავშირებულ სხვა შეღავათებსა თუ შესაძლებლობებზე. ISTH შეიძლება ასევე გამოიყენოს ეს ინფორმაცია, რათა დაეხმაროს ISTH- ს გააცნობიეროს თავისი წევრების საჭიროებები და ინტერესები, რათა უზრუნველყოს პროდუქტები და მომსახურება, მისი წევრების საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად.

2. კონგრესები, სემინარები, ღონისძიებები, შეხვედრები, ონლაინ კურსები და კონფერენციები

ISTH სპონსორებს უწევს ღონისძიებებს, როგორც კონფერენციებს, აგრეთვე სემინარებს, სასწავლო კურსებს, ვებსაინებსა და სამეცნიერო და სტანდარტიზების კომიტეტის (SSC) შეხვედრებს (ერთობლივად ”ღონისძიებებს”). თუ დარეგისტრირდებით ჩვენს რომელიმე ღონისძიებაზე და ხართ წევრი, ISTH იყენებს თქვენს წევრ ანგარიშში არსებულ ინფორმაციას, რომ მოგაწოდოთ ინფორმაცია და მომსახურება, რომელიც დაკავშირებულია ღონისძიებასთან. თუ თქვენ არ ხართ წევრი და დარეგისტრირდებით ჩვენი ერთ-ერთი ღონისძიებისთვის, ჩვენ შეგროვებთ თქვენს სახელს და საკონტაქტო ინფორმაციას და გამოვიყენებთ მას, რომ მოგაწოდოთ ღონისძიებასთან დაკავშირებული ინფორმაცია და მომსახურება.

ISTH ასევე აგროვებს ინფორმაციას პრეზენტატორებისა და ლექტორების მხრიდან მისი ღონისძიებების შესახებ, მათ შორის სახელი, დამსაქმებელი და საკონტაქტო ინფორმაცია და ფოტომასალა. ISTH- ს შეუძლია აგრეთვე შეაგროვოს ღონისძიების დამსწრე პირების მიერ ნებაყოფლობით მიწოდებული შეფასების ინფორმაცია. ISTH- ს შეუძლია აგრეთვე გააკეთოს და შეინახოს ამა თუ იმ შემთხვევის ჩანაწერი.

ISTH– მა შეიძლება შეინარჩუნოს ჩანაწერი ინდივიდის მონაწილეობის შესახებ ISTH ღონისძიებებში, როგორც დამსწრე ან წამყვანი, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნეს წევრობის მომსახურებისთვის (მაგალითად, მაგალითად, სხვა მოვლენებისა და პუბლიკაციების შესახებ). იგი ასევე შეიძლება გამოყენებულ იქნეს ISTH– ს, რომ გაიგოს ჩვენი წევრების საჭიროებები და ინტერესები, უკეთესად მოაწყოს ჩვენი პროდუქტები და მომსახურება ამ საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად.

ჩვენს აკადემიებთან ერთად, თქვენ შესაძლებლობა გაქვთ ჩამოტვირთოთ ISTH აკადემიის აპლიკაცია. ISTH Academy App– მა შეიძლება მოითხოვოს მოწყობილობის იდენტიფიკატორი, რომელიც დაკავშირებულია თქვენს მოწყობილობასთან. აპლიკაციაში დარეგისტრირების ან შეკვეთისას, მომხმარებელს შეიძლება მოსთხოვოს შეიტანოს თავისი სახელი, ელ.ფოსტის მისამართი, საფოსტო მისამართი ან სხვა დეტალები, გამოცდილების მისაღებად. აპლიკაცია იყენებს შემთხვევითი იდენტიფიკატორის, რომელიც არის სხდომის ნომერი, რომელსაც მომხმარებელი მიეკუთვნება მომხმარებელში, როდესაც ის შედის საიტზე. ამ სესიის ნომერი ამოიწურება ამ პლატფორმის სისტემაში, როგორც მომხმარებელი ტოვებს. ინფორმაცია გროვდება მომხმარებლისგან, როდესაც ის დარეგისტრირდება პლატფორმაზე, ათავსებს შეკვეთას, შეიწევს ინფორმაციას, წერს შეტყობინებებს / კომენტარებს, დაამატებს შინაარსს ფავორიტებში, აფასებს რეიტინგებს ან აგზავნის საგანმანათლებლო შინაარსს (მაგალითად, დოკუმენტები, ვიდეო, მოთხრობები და სურათები), აქტიურობენ საგანმანათლებლო საქმიანობაში, მასალების ჩამოტვირთვისას, შექმნან შინაარსის (მაგალითად, ტესტებში) და როდესაც მომხმარებელი იყენებს მობილური მოწყობილობების რესურსებს (მაგალითად, კამერა ან მიკროფონი), სწრაფი რეაგირების (QR) კოდების სკანირებისთვის, ფოტოების გაგზავნის, მოთხრობების ჩაწერის და გაგზავნისთვის. სასწავლო მასალები. კონფიდენციალურობის დაცვა ISTH აკადემიის აპლიკაციისთვის, რომელსაც მესამე მხარე მასპინძლობს, შეგიძლიათ იპოვოთ აქ.

თუ ღონისძიება მთლიანად ან ნაწილობრივ აფინანსებს ორგანიზაციას, გარდა ISTH- ს, ISTH– ს შეუძლია დამსწრე სია წარუდგინოს სპონსორებს, თანადაფინანსებს და გამოფენებს. ISTH ასევე შეიძლება სპონსორებს, თანადამფინანსებლებს ან / და გამოფენებს საშუალებას მისცემს ფოსტით / ელ.ფოსტით გამოგიგზავნოთ მასალა სპონსორულ ღონისძიებაზე ერთხელ, ამ შემთხვევაში ISTH გაგიზიარებთ თქვენს საფოსტო მისამართს პირდაპირ სპონსორთან / გამოფენთან. თუ არ გსურთ თქვენი ინფორმაცია დაესწროთ დამსწრეთა სიაში ან მიიღოთ ინფორმაცია სპონსორებისგან, თანადაფინანსების ან / და გამოფენისგან, შეგიძლიათ შეარჩიოთ თქვენი პრეფერენციები, როდესაც დარეგისტრირდით ღონისძიებებზე, ან შეგიძლიათ უშუალოდ ISTH- სთან დაუკავშირდეთ. ელფოსტის ეს მისამართი არის დაცულია უსრგებლო წერილებისგან. თქვენ გჭირდებათ ჯავასკიპტის ჩართვა მის სანახავად..

3. პუბლიკაციები

ISTH გთავაზობთ პუბლიკაციებს მისი წევრებისა და ფართო საზოგადოებისთვის. ISTH– ს შეუძლია მიაწოდოს ბმული სხვა ორგანიზაციის ვებსაიტს (მაგალითად, მონაცემთა ბაზებსა და რეესტრებს), რომელიც შეიძლება შეიცავდეს შინაარსს, რომელიც არის შესაბამისი და სასარგებლო. ამ შინაარსის შესასვლელად, თქვენ დატოვებთ ISTH ვებსაიტს, და ISTH არ არის პასუხისმგებელი და პასუხისმგებელი ამ მესამე მხარის ვებსაიტებით გათვალისწინებული შინაარსისთვის ან პერსონალური ინფორმაციისთვის, რომელიც მათ შეუძლიათ შეაგროვონ თქვენგან.

თქვენ შეგიძლიათ გამოიწეროთ ISTH- ის ზოგიერთ პუბლიკაციაში, რომ არ გახდეთ წევრი. მაგალითად, შეგიძლიათ დარეგისტრირდეთ ISTH- ს eNewsletter– ის მისაღებად, ჩვენთან ერთად, თქვენი სახელი და გვარი, ელ.ფოსტის მისამართი და ქვეყანა, სადაც თქვენ ცხოვრობთ. ISTH არ იზიარებს ამ ინფორმაციას მესამე მხარესთან, გარდა იმისა, რომ მოგაწვდით eNewsletters და სხვა კომუნიკაციებს ISTH- სგან, რომლის თანახმად, ISTH მიიჩნევს, რომ შეიძლება საინტერესო იყოს.

თქვენ შეგიძლიათ მართოთ თქვენი ISTH გამოწერა ნებისმიერ დროს გამოიწეროთ ან გამოიწეროთ ხელმოწერა. გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ თუ თქვენს ბრაუზერს დაყენებული გაქვთ ქუქი-ფაილების დაბლოკვა, ამან შეიძლება გავლენა მოახდინოს გამოწერის უნარზე. თუ თქვენ ელექტრონული ფოსტის ან კომუნიკაციის სხვა პრეფერენციების მართვისას რაიმე სირთულე გაქვთ, გთხოვთ, დაგვიკავშირდეთ ჩვენს საიტზე ელფოსტის ეს მისამართი არის დაცულია უსრგებლო წერილებისგან. თქვენ გჭირდებათ ჯავასკიპტის ჩართვა მის სანახავად..

4. სასწავლო

თუ მონაწილეობთ ISTH ტრენინგში, შეგიძლიათ დარეგისტრირდეთ უშუალოდ ISTH- ს საშუალებით და ჩვენ შევაგროვებთ თქვენს სახელს, საკონტაქტო და გადახდის ინფორმაციას (თუ არსებობს საფასური). შეგიძლიათ, ალტერნატიულად, დარეგისტრირდეთ ტრენინგზე მესამე მხარის მიერ, ან ჩვენი ერთ – ერთი პარტნიორის მეშვეობით. ჩვენ ასევე შეგვიძლია გამოვიყენოთ დამოუკიდებელი კონტრაქტორები ტრენინგის ჩასატარებლად და მესამე მხარეები ტრენინგის ადგილის უზრუნველსაყოფად. თქვენი პირადი ინფორმაცია ინახება ჩვენს მონაცემთა ბაზაში (მასპინძლობს ღრუბლოვანი მომსახურების პროვაიდერი) და ასევე შეიძლება გაზიარდეს ჩვენს ტრენინგის პარტნიორებთან, ინსტრუქტორებთან და / ან ღონისძიების მასპინძელ ადგილთან (თქვენი ჩამოსვლისას თქვენი პირადობის გადამოწმება). ISTH- ის ტრენინგის პარტნიორები, ინსტრუქტორები და სასწავლო ადგილის მასპინძლები შეთანხმდნენ, რომ არ გაუზიარონ თქვენი ინფორმაცია სხვებს და არ გამოიყენოთ თქვენი პირადი ინფორმაცია, გარდა იმისა, რომ მოგაწოდოთ ISTH პროდუქტები და მომსახურება.

5. თქვენი კომუნიკაცია ISTH- სთან

თუ თქვენ ჩვენს მიწერასთან ელ.ფოსტით, საფოსტო სერვისით ან კომუნიკაციის სხვა ფორმით დაგვიკავშირდით, ჩვენ შეიძლება შევინარჩუნოთ ასეთი კორესპონდენციები და მასში შემავალი ინფორმაცია და გამოვიყენოთ იგი თქვენს გამოძიებაზე პასუხის გასაცემად; გაცნობებთ ISTH კონფერენციების, პუბლიკაციების ან სხვა სერვისების შესახებ; ან შეინახეთ ჩანაწერი თქვენი საჩივრის, საცხოვრებლის მოთხოვნის შესახებ და ა.შ. თუ გსურთ კომუნიკაციის პარამეტრების შეცვლა, გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ ელფოსტის ეს მისამართი არის დაცულია უსრგებლო წერილებისგან. თქვენ გჭირდებათ ჯავასკიპტის ჩართვა მის სანახავად.. თუ სთხოვეთ ISTH– ს, რომ არ დაგიკავშირდეთ ელ.წერილი გარკვეულ ელ.ფოსტის მისამართზე, ISTH შეინარჩუნებს ელ.ფოსტის მისამართის ასლს მის ”არ გაგზავნას” სიაში, რათა დააკმაყოფილოს თქვენი უკონტროლო მოთხოვნა.

ჩვენი პროდუქტებისა თუ მომსახურების ზოგიერთი ნაწილის გამოყენებისას, თქვენ შეიძლება გქონდეთ მიაწოდოთ ფოტომასალა, ვიდეო ან სხვა მასალები, რომლებიც შეიძლება შეიცავდეს ინფორმაციას, რაც საშუალებას მისცემს მომხმარებლის იდენტიფიკაციას. ამის გათვალისწინებით, თქვენ უნდა გადახედოთ თქვენს მიერ მოწოდებულ მასალას, რათა ის გაზიარებისთვის შესაფერისი იყოს. ანალოგიურად, ჩვენს ონლაინ სერვისებში შეიძლება შემოგვთავაზოთ ონლაინ სოციალური, საზოგადოებრივი ან საკომუნიკაციო სხვა ფუნქციები, რომლებიც მომხმარებლებს საშუალებას აძლევს გამოაქვეყნონ, ან გააცნონ სხვებს, შეტყობინებები, ისტორიები, სურათები, ნამუშევრები, ვიდეო, ჩვენებები, გაკვეთილების გეგმები ან სხვა შინაარსები. ასეთ შინაარსთან ერთად, მომხმარებლებს ასევე შეეძლებათ განათავსონ გარკვეული პერსონალური ინფორმაცია საკუთარი, სკოლისა და შინაარსთან დაკავშირებული სხვა სახის შესახებ.

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ISTH შეიძლება გადადგას სხვადასხვა ნაბიჯები ჩვენი მომხმარებლების დასაცავად, ჩვენ არ შეგვიძლია იმის გარანტია, რომ მომხმარებლის მიერ გამოქვეყნებული შინაარსი ვერავის ნახავს მომხმარებლის მიერ, მომხმარებლის მიერ დანიშნულ აუდიტორიას. ამის გათვალისწინებით, ყველა მომხმარებელმა უნდა გადახედოს გაგზავნილ მასალას, რათა უზრუნველყოს ნებისმიერი და ყველა ასეთი ინფორმაცია და სურათი გაზიარებისთვის. არჩევის საგნების გამოქვეყნების ან ჩვენი ნებისმიერი სოციალური ან საკომუნიკაციო მახასიათებლის არჩევის გზით, მომხმარებლები აღიარებენ, რომ ისინი ამას აკეთებენ საკუთარი რისკის ქვეშ, და ეთანხმებით, რომ ისინი მხოლოდ ინფორმაციას და სურათებს გაზიარებენ, რომელთა გაზიარების იურიდიული უფლება აქვთ. ISTH არ შეუძლია პასუხისმგებლობა აიღოს ასეთ შეტყობინებებში შეგროვებულ ან გამჟღავნებულ ინფორმაციებზე.

მომხმარებლებს ასევე მოუწევს გადახედონ ჩვენს ვებ – გვერდზე განთავსებული ჰიპერბმულების საშუალებით ეწვია სხვა ვებ – გვერდების კონფიდენციალურობის შესახებ განცხადებებს, რათა გაითვალისწინოთ თუ როგორ აგროვებს, იყენებენ და ავრცელებენ ინფორმაციას ამ ვებსაიტებზე. ISTH არ არის პასუხისმგებელი კონფიდენციალურობის პოლიტიკაზე ან მესამე მხარის ვებსაიტების სხვა შინაარსზე, რომელსაც წვდომა აქვს ნებისმიერი ISTH ვებსაიტზე.

სანამ სხვა პიროვნების ISTH– ს პერსონალურ მონაცემებს არ გაამჟღავნებთ, თქვენ უნდა მიიღოთ ამ პირის თანხმობა ამ პიროვნების პირადი ინფორმაციის გამჟღავნებასა და დამუშავებაზე, ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკის შესაბამისად.

6. ინფორმაცია ბარათის შესახებ

თქვენ შეგიძლიათ აირჩიოთ საქონლის ან მომსახურების შესყიდვა ISTH– დან გადახდის ბარათის გამოყენებით. როგორც წესი, გადახდის ბარათის შესახებ ინფორმაცია უშუალოდ თქვენს მიერ ISTH ვებგვერდის საშუალებით არის მოყვანილი PCI / DSS– ის შესაბამისად, გადახდის დამუშავების სერვისში, რომელსაც ISTH იწერს და ISTH თავისთავად არ ამუშავებს ან ინახავს ბარათების ინფორმაციას. ზოგჯერ, პირები სთხოვენ ISTH- ს თანამშრომლებს, თავიანთი სახელით, შეიტანონ გადახდის ბარათის ინფორმაცია PCI / DSS- ის შესაბამისად, გადახდის დამუშავების სერვისში. ISTH მტკიცედ გეხმარებათ, რომ არ წარუდგინოთ ეს ინფორმაცია ფაქსით. როდესაც ISTH თანამშრომლები იღებენ გადახდის ბარათის ინფორმაციას ინდივიდებისგან ელ.ფოსტით, ფაქსით, ტელეფონით ან ფოსტით, ის შეიტანება ინსტრუქციის შესაბამისად, შემდეგ იშლება ან განადგურებულია.

7. პირად ინფორმაციას ვიღებთ მესამე მხარისგან

ISTH– ს შეუძლია მიიღოს პირადი ინფორმაცია მესამე პირების შესახებ. მაგალითად, შეიძლება მივიღოთ პირადი ინფორმაცია თქვენი დამსაქმებლისგან, თუ ის დარეგისტრირდება ტრენინგზე ან წევრობისთვის. ჩვენი მესამე მხარის ტრენინგის ერთ – ერთმა პარტნიორმა შეიძლება ასევე გააზიაროს თქვენი პირადი ინფორმაცია ISTH– ზე, როდესაც ამ პარტნიორის მეშვეობით ტრენინგზე დარეგისტრირდებით.

8. ISTH ვებსაიტის თქვენი გამოყენება

ISTH ვებსაიტზე ავტომატურად აგროვებს გარკვეულ ინფორმაციას და ინახავს მას. ინფორმაცია შეიძლება შეიცავდეს ინტერნეტ – პროტოკოლის (IP) მისამართებს, რეგიონს ან ზოგადად იმ ადგილს, სადაც თქვენი კომპიუტერი ან მოწყობილობა წვავს ინტერნეტს, ბრაუზერის ტიპს, მომხმარებლის კომპიუტერულ აპარატურასა და პროგრამულ უზრუნველყოფას, და ოპერაციულ სისტემას, ონლაინ სერვისის სახეობას, რომელსაც იყენებენ (პროდუქტის ჩათვლით პირადობის მოწმობის ან სერიის ნომრისა და პროდუქტის ლიცენზიის შესახებ) და სხვა გამოყენების ინფორმაცია ISTH ვებსაიტის გამოყენების შესახებ, მათ შორის თქვენი გვერდების ისტორიის ჩათვლით. ჩვენ ამ ინფორმაციას ვიყენებთ, რათა დაგვეხმაროთ ჩვენი ვებსაიტის შედგენაში, რათა უკეთესად მოერგოს ჩვენი მომხმარებლების მოთხოვნილებები.

ჩვენ ასევე შეგვიძლია შევაგროვოთ ზოგადი ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ როგორ და რამდენად ხშირად იყენებენ მომხმარებლები, ათვალიერებენ ან ათვალიერებენ შინაარსს ჩვენს ვებსაიტებზე, რომელი პროდუქტები ყიდულობენ და როგორ იყენებენ მომხმარებლები და ურთიერთობენ ჩვენს ონლაინ სერვისებთან. ეს ინფორმაცია, აგრეთვე ინფორმაცია წვდომის დროისა და ვებსაიტების მისამართებთან დაკავშირებით, დაგვეხმარება შევინარჩუნოთ ჩვენი მომსახურების ხარისხი და შევიკრიბოთ ზოგადი სტატისტიკა ჩვენი ვებ – მომხმარებლის მომხმარებლების შესახებ. უმეტეს შემთხვევაში, ზემოთ აღწერილი გამოყენების ინფორმაცია არ განსაზღვრავს მომხმარებლებს პირადად, მაგრამ ზოგიერთ შემთხვევაში შეიძლება უკავშირდებოდეს პირად ინფორმაციას, როგორიცაა ელ.ფოსტის მისამართი. იმისდა მიხედვით, თუ რომელი ჩვენი ვებსაიტებიდან ან ამჟამად გამოიყენება ონლაინ სერვისის სახეობა და ინფორმაციის შეგროვების კონკრეტული სახეობა, ამა თუ იმ ინფორმაციას შეიძლება უკავშირდებოდეს მომხმარებლის ანგარიში.

გარდა ამისა, თუ მომხმარებელი მიიღებს ჩვენს ელ.წერილს HTML ფორმატში, ჩვენ შეიძლება გამოვიყენოთ ტექნოლოგიური მეთოდები მომხმარებლისთვის ჩვენი სერვისებისა და კომუნიკაციების გასაუმჯობესებლად, მაგალითად, იმის დადგენით, გახსნა თუ გაუგზავნა მომხმარებელმა ჩვენი ელ.ფოსტა, ან / და დააჭირა თუ არა ამ ელ.წერილი ბმულებს. ან იმის დასადგენად, შეასრულა თუ არა მომხმარებელმა გამოძიება ან შეძენა კონკრეტული ელ.წერილის საპასუხოდ. ამ ტექნოლოგიურმა მეთოდებმა შესაძლოა მოგვმართონ ინფორმაციის შეგროვება და გამოყენება ფორმაში, რომელიც პირადად იდენტიფიცირდება. მომხმარებლებს, რომელთაც არ სურთ HTML ელ.წერიდან შეგროვილი ასეთი ინფორმაციის მიღება, შეუძლიათ მოითხოვონ მომავალი ელ.ფოსტის ფორმატის შეცვლა, უშუალოდ დაგვიკავშირდებით ელფოსტის ეს მისამართი არის დაცულია უსრგებლო წერილებისგან. თქვენ გჭირდებათ ჯავასკიპტის ჩართვა მის სანახავად..

ჩვენ ასევე შეგვიძლია გამოვიყენოთ თქვენი IP მისამართი, რათა დაგეხმაროთ ჩვენს სერვერთან პრობლემების დიაგნოზირებაში და ვებსაიტის ადმინისტრირებისთვის, ტენდენციების ანალიზზე, ვიზიტორთა მოძრაობებზე თვალყურის დევნისა და ფართო დემოგრაფიული ინფორმაციის შეგროვებაში, რაც დაგვეხმარება ვიზიტორთა პრეფერენციების დადგენაში. ISTH- ის ვებსაიტში ასევე გამოიყენება ქუქი – ფაილები და ვებ შუქურები (იხ. ქვემოთ). ის არ აკონტროლებს მომხმარებლებს, როდესაც ისინი გადადიან მესამე მხარის ვებსაიტებზე, არ აწვდიან მათ მიზნობრივ რეკლამას და, შესაბამისად, არ პასუხობენ Do Not Track (DNT) სიგნალებზე.

ქუქი-ფაილები, ვებ შუქურები და არ აკონტროლოთ

ქუქი – ფაილები არის მონაცემების ნაწილები, რომლებიც ვებსაიტს გადასცემს მომხმარებლის მყარ დისკს ჩანაწერების შენახვის მიზნით. ვებ შუქურები არის გამჭვირვალე პიქსელის სურათები, რომლებიც გამოიყენება ვებ – გვერდის გამოყენების, ელ.ფოსტის პასუხისა და თვალყურის დევნის შესახებ ინფორმაციის შეგროვებისას. ISTH- ის ვებსაიტს იყენებს ქუქი – ფაილების და ვებ შუქების საშუალებით ფუნქციონალური ფუნქციონირების უზრუნველსაყოფად საიტზე (მაგ., მომხმარებლის ID და პაროლის მოთხოვნები და კონფერენციის რეგისტრაცია) და ტრაფიკის საერთო მონაცემები (მაგალითად, რომელი გვერდებია ყველაზე პოპულარული). ეს ქუქი – ფაილების მიწოდება შეიძლება განხორციელდეს პირველი მხარის ან მესამე მხარის კონტექსტში. ISTH- ს შეუძლია გამოიყენოს ქუქი-ფაილები და ვებ შუქურები ISTH- ის მიერ მოწოდებულ ელექტრონულ ფოსტაზე. ISTH ვებსაიტზე ასევე იწევს შეზღუდულ ინფორმაციას (მომხმარებლის აგენტის, HTTP რეფერენტი, მომხმარებლის მიერ მოთხოვნილი ბოლო URL, მომხმარებლის, კლიენტის და სერვერების მხრიდან clickstream) მიერ ჩვენს ვებ – გვერდზე ვიზიტების შესახებ; ჩვენ შეგვიძლია გამოვიყენოთ ეს ინფორმაცია ზოგადი ტრაფიკის ნიმუშების გასაანალიზებლად და რუტინული სისტემის შენარჩუნების მიზნით. თქვენ გაქვთ არჩევანი თქვენს კომპიუტერში cookies- ს მართვასთან დაკავშირებით. მეტი ინფორმაციის მისაღებად თქვენი cookies და ვებ შუქების მართვის უნარის შესახებ, გთხოვთ, გაეცნოთ თქვენს ბრაუზერში კონფიდენციალურობის მახასიათებლებს.

ISTH ვებსაიტს იყენებს Google Analytics, Google Analytics ("Google") მიერ მოწოდებული ვებ – ანალიტიკური სერვისი, იმის დასადგენად, თუ რამდენად ხშირად შეუძლიათ წვდომა ან კითხულობენ პირები ISTH შინაარსს. Google Analytics იყენებს "ქუქი-ფაილებს", რომლებიც თქვენს კომპიუტერში განთავსებულ ტექსტურ ფაილებს წარმოადგენს, რათა დაეხმაროს ვებსაიტს, გაანალიზოს, თუ როგორ იყენებენ მომხმარებლები საიტს. ქუქი-ფაილის მიერ წარმოქმნილი ინფორმაცია ვებგვერდის გამოყენების შესახებ (თქვენი IP მისამართის ჩათვლით) Google- ს გადაეცემა და ინახავს შეერთებული შტატების სერვერებზე. ჩვენ ამ ინფორმაციას ვიყენებთ საერთო ჯამში იმის გასაგებად, თუ რა შინაარსს უყურებენ ჩვენი წევრები სასარგებლო ან საინტერესო, ასე რომ ჩვენ შეგვიძლია გამოვიტანოთ ყველაზე ღირებული შინაარსი თქვენი მოთხოვნილებების დასაკმაყოფილებლად. Google გამოიყენებს ამ ინფორმაციას ვებსაიტის თქვენი გამოყენების შესაფასებლად, ვებსაიტზე ოპერატორებისთვის ვებსაიტზე საქმიანობის შესახებ ანგარიშების შედგენისა და სხვა სერვისების მიწოდებასთან დაკავშირებით, რომლებიც დაკავშირებულია ვებ – გვერდის საქმიანობასა და ინტერნეტის გამოყენებასთან. Google- ს შეუძლია ასევე გადასცეს ეს ინფორმაცია მესამე პირებს, თუ ამის გაკეთება საჭიროა კანონით, ან თუ მესამე მხარეები ამუშავებენ ინფორმაციას Google- ის სახელით. Google არ დაუკავშირებს თქვენს IP მისამართს Google– ის სხვა მონაცემებთან. თქვენ შეგიძლიათ უარი თქვათ ქუქი-ფაილების გამოყენებაზე, თქვენს ბრაუზერში შესაბამისი პარამეტრების არჩევით, თუმცა გაითვალისწინეთ, რომ თუ ამას აკეთებთ, თქვენ ვერ შეძლებთ ამ ვებგვერდის სრულ ფუნქციონალურ გამოყენებას. ISTH ვებსაიტის გამოყენებით, თქვენ თანხმდებით გეგმით Google- ის შესახებ თქვენს შესახებ მონაცემების დამუშავებაზე ზემოაღნიშნული წესით და მიზნებით.

ISTH იყენებს მარკეტინგის მონაცემთა ბაზის მართვის პროგრამას, რომელიც ათავსებს cookie- ს, როდესაც მომხმარებელი ურთიერთქმედებს მარკეტინგულ კომუნიკაციასთან, მაგალითად, მარკეტინგის ელ.ფოსტით ან მარკეტინგის საფუძველზე, რომელიც მდებარეობს ჩვენს ვებ – გვერდზე. ეს cookie აგროვებს პერსონალურ ინფორმაციას, როგორიცაა თქვენი სახელი, რომელ გვერდებზე მიდიხართ ISTH ვებსაიტზე, ISTH ვებსაიტზე ჩასვლის თქვენი ისტორია, ISTH– ის ვებ – გვერდზე თქვენს შესყიდვები და ა.შ. ჩვენ ვიყენებთ ამ ინფორმაციას ჩვენი მარკეტინგული კამპანიების ეფექტურობის შესაფასებლად. თქვენ შეგიძლიათ დააყენოთ თქვენი ბრაუზერი ამ cookies დაბლოკვისთვის.

ISTH აკონტროლებს მომხმარებლებს, როდესაც ისინი გადადიან ჩვენი პირველადი ვებ – გვერდიდან (ISTH.org) ვებსაიტის ISTH წევრობის ნაწილში, მომხმარებლის მომხმარებლის სახელით და პაროლით შესვლისას, ისევე, როგორც ჩვენი ვებ – გვერდის სტუმრები შედიან მარკეტინგის სადესანტო გვერდზე. ISTH არ აკონტროლებს მის მომხმარებლებს, როდესაც ისინი გადადიან მესამე მხარის ვებსაიტებზე, არ აწვდიან მათთვის მიზნობრივ რეკლამას და, შესაბამისად, არ პასუხობენ Do Not Track (DNT) სიგნალებზე.

9. პერსონალური მონაცემების გამოყენება და დამუშავება

ISTH ამუშავებს თქვენს პირად მონაცემებს, მოგაწვდით თქვენს მიერ მოთხოვნილ ან შეძენილ საქონელს ან მომსახურებას, მათ შორის წევრობის მომსახურებას, ღონისძიებებს, ტრენინგებს, სემინარებს, პუბლიკაციებსა და სხვა შინაარსებს. ჩვენ ვიყენებთ ამ ინფორმაციას ჩვენი საქონლისა და მომსახურების გასაუმჯობესებლად, რომ უკეთესად მოერგოს ისინი თქვენს საჭიროებებს და დაუკავშირდეს თქვენთან სხვა მომსახურებებს, რომლებიც შეიძლება თქვენთვის საინტერესო იყოს.

თქვენს მიერ ISTH- სთვის წარდგენილი პირადი მონაცემები გამოყენებული იქნება ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკაში მითითებული მიზნებისათვის ან ISTH ვებსაიტის შესაბამის გვერდებზე ან შეგროვების წერტილში. ISTH შეიძლება გამოიყენოთ თქვენი პერსონალური მონაცემები:

 1. ვებსაიტის ადმინისტრირება (მაგალითად, თქვენი წევრობის პროფილის);
 2. ვებსაიტის პერსონალიზაცია თქვენთვის;
 3. შეამოწმეთ თქვენი პირადობა შეკვეთის განთავსებისას, ანგარიშში შესვლისას, ან მომხმარებლის ანგარიშის ინფორმაციის უნებართვო წვდომის თავიდან ასაცილებლად;
 4. ვებგვერდზე არსებული სერვისების გამოყენების შესაძლებლობას;
 5. მოგაწოდოთ ვებსაიტის საშუალებით შეძენილი სერვისები;
 6. გაგზავნეთ განცხადებები, ინვოისები და გადახდის შეხსენებები და შეაგროვეთ თქვენგან გადახდები;
 7. გამოგიგზავნით არაკომერციულ კომერციულ კომუნიკაციებს;
 8. გამოგიგზავნით ელ.ფოსტის შეტყობინებებს, რომელიც სპეციალურად მოგთხოვეთ;
 9. გამოგიგზავნოთ ელ.წერილი ბიულეტენები ელექტრონული ფოსტის რეგულირების შესაბამისად, თუ თქვენ მიიღებთ ასეთ მომსახურებას (ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ მოგვაწოდოთ ინფორმაცია, თუ გსურთ გაუქმება გაზეთებისგან);
 10. გაუმკლავდეთ ვებსაიტთან დაკავშირებით თქვენს მიერ ან თქვენს შესახებ გაკეთებულ კითხვებს და საჩივრებს;
 11. ვებგვერდის დაცვა და თაღლითობის თავიდან ასაცილებლად;
 12. იდენტიფიცირება გზები, რომლითაც ჩვენ შეგვიძლია გავაუმჯობესოთ პროდუქტები და მომსახურება, ჩვენი მომხმარებლის მოთხოვნილებების დასაკმაყოფილებლად;
 13. გადაამოწმეთ ვებსაიტის გამოყენების წესები და პირობები.


თუ თქვენს ვებგვერდზე გამოაქვეყნებთ პერსონალურ მონაცემებს, ISTH გამოაქვეყნებს და სხვაგვარად გამოიყენებს ამ ინფორმაციას ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკის შესაბამისად, ISTH- სთვის მინიჭებული უფლებების შესაბამისად.

ISTH– მა შეიძლება გამოიყენოს თქვენი პერსონალური ინფორმაცია ნებისმიერი ხელშეკრულების შესრულებისას, რომელიც ჩვენთან გვაქვს დადებული, იურიდიული ვალდებულებების შესრულებისას, ან იქ, სადაც ISTH– ს აქვს ლეგიტიმური საქმიანი ინტერესი თქვენს მიერ გამოყენებული ინფორმაციის გამოყენებით, ჩვენი სერვისების და პროდუქტების გასაუმჯობესებლად. ლეგიტიმური ბიზნეს მიზნები მოიცავს, მაგრამ არ შემოიფარგლება მხოლოდ ერთი ან ყველა შემდეგით: პირდაპირი მარკეტინგის უზრუნველყოფა და აქციების და რეკლამირების ეფექტურობის შეფასება; ჩვენი სერვისების, პროდუქტებისა და კომუნიკაციების შეცვლა, გაუმჯობესება ან პერსონალიზაცია; თაღლითობის გამოვლენა; საეჭვო საქმიანობის გამოძიება (მაგალითად, ჩვენი მომსახურების პირობების დარღვევა, რომლებიც შეგიძლიათ ნახოთ) აქ) და სხვაგვარად ჩვენი საიტის უსაფრთხო და უსაფრთხო დაცვა; და მონაცემთა ანალიზის ჩატარება.

გარდა ამისა, ჩვენ შეგვიძლია გამოვიყენოთ თქვენი ინფორმაცია შემდეგი გზით (თქვენი თანხმობის მიღების შემდეგ, საჭიროების შემთხვევაში):

 • მოგაწოდოთ ინფორმაცია იმ პროდუქტებისა და სერვისების შესახებ, რომლებიც თქვენგან ითხოვთ;
 • პერიოდული კომუნიკაციების გაგზავნა;
 • მოგაწოდოთ ინფორმაცია ჩვენს მიერ შემოთავაზებული სხვა პროდუქტების, მოვლენებისა და სერვისების შესახებ, რომლებიც ან (i) მსგავსია თქვენს მიერ უკვე შეძენილი ან გამოკითხული, ან (ii) სრულიად ახალი პროდუქტების, მოვლენებისა და მომსახურების შესახებ;
 • შიდა ბიზნესისა და კვლევის მიზნებისათვის, დაეხმაროს ISTH ვებსაიტების გაუმჯობესებას, შეფასებას, განვითარებას და შექმნას (მათ შორის, სტატისტიკის ჩათვლით, როგორიცაა "გვერდის ნახვა" ISTH- ის ვებსაიტებზე და მასში შემავალი პროდუქტები), პროდუქტები და მომსახურება;
 • გაცნობებთ ჩვენს ვებსაიტებზე, პროდუქტებსა თუ მომსახურებებში ცვლილებების ან განახლების შესახებ;
 • ჩვენი სერვისების და შიდა ოპერაციების ადმინისტრირებისთვის, პრობლემების მოგვარების, მონაცემთა ანალიზების, ტესტირების, სტატისტიკური და კვლევის მიზნების ჩათვლით;
 • საშუალებას მოგცემთ მონაწილეობა მიიღოთ ჩვენი მომსახურების ინტერაქტიული მახასიათებლებში; და
 • სხვა მიზნებისათვის, რომელსაც დროდადრო შეგატყობინებთ.

10. როდის და როგორ ვუზიარებთ ინფორმაციას სხვებს

თქვენი ISTH შესყიდვებისა და წევრობის შესახებ ინფორმაცია შენარჩუნებულია თქვენი წევრობის ან პროფილის ანგარიშთან ასოცირებული. თქვენს მიერ მოპოვებული პირადი ინფორმაცია ინახება ერთ ან მეტ მონაცემთა ბაზაში, რომლებიც მასპინძლობს შეერთებულ შტატებში მესამე მხარის მიერ. ეს მესამე მხარე არ იყენებს ან არ აქვს თქვენს პირად ინფორმაციას რაიმე მიზნით, მონაცემთა ბაზის შენახვისა და მოძიების გარდა. ISTH შეიძლება მესამე მხარეებსაც დაურეკოთ, რომ გაგზავნონ ინფორმაცია თქვენთვის, მათ შორის ისეთი ნივთების ჩათვლით, როგორიცაა, შესაძლოა, თქვენ მიერ შეძენილი პუბლიკაციები, ან ღონისძიების სპონსორის მასალა.

ISTH სხვაგვარად არ გაამჟღავნებს ან სხვაგვარად არ გადასცემს თქვენს პირად მონაცემებს მესამე პირებს, თუ: 1) თქვენ თანხმდებით ან აძლევთ მას უფლებამოსილებას; (2) აუცილებელია თქვენთან გაფორმებული ხელშეკრულების შესრულებისთვის; (3) ეს დაკავშირებულია ISTH- ის მასპინძელ და ISTH- ის თანადაფინანსებულ კონფერენციებთან, როგორც ეს აღწერილია ზემოთ; (4) ინფორმაცია მოწოდებულია კანონის შესაბამისად (მაგალითად, სამძებრო ბრძანების შესრულების, შუამდგომლობის ან სასამართლო ბრძანების შესაბამისად, ან საგადასახადო ვალდებულებების შესრულებისთვის), აღასრულეთ შეთანხმება, რომელიც ჩვენთან გვაქვს, ან დავიცვათ ჩვენი უფლებები, ქონება ან უსაფრთხოება, ან ჩვენი თანამშრომლების ან სხვათა უფლებები, საკუთრება ან დაცვა; (5) ინფორმაცია მიეწოდება ჩვენს აგენტებს, მოვაჭრეებს ან მომსახურების მიმწოდებლებს, რომლებიც ასრულებენ ფუნქციებს ჩვენი სახელით; (6) საგანგებო სიტუაციებში ან ღმერთის ქმედებებთან მიმართებაში; ან (6) დავების, პრეტენზიების განხილვაზე, ან იურიდიული უფლებამოსილების მქონე პირების მიმართ, რომ იმოქმედონ თქვენი სახელით; და (7) ISTH წევრი დირექტორია. ჩვენ ასევე შეგვიძლია შევიკრიბოთ მთლიანი მონაცემები ჩვენი წევრებისა და ვებსაიტების ვიზიტორების შესახებ და გავამჟღავნოთ ასეთი აგრეგული (მაგრამ არა პირადად იდენტიფიცირებადი) ინფორმაციის შედეგები ჩვენს პარტნიორებს, მომსახურების მიმწოდებლებს, რეკლამებსა და / ან სხვა მესამე პირებს, მარკეტინგის ან სარეკლამო მიზნებისათვის.

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ როდესაც ჩვენ ვაძლევთ თქვენს პერსონალურ მონაცემებს მესამე მხარისათვის გადაცემას, რომ უზრუნველყონ შეზღუდული სერვისები ჩვენი სახელით, მაგალითად, გაზეთების გამოქვეყნება ან / და გაგზავნა, ჩვენი შეხვედრების ოპერაცია, შეკვეთების შესრულება, მომხმარებლის მიერ განთავსებული დავალებების შესრულება და გადაზიდვა. ჩვენ ამ კომპანიებს ვაწვდით ინფორმაციას, რაც მათ უნდა მიაწოდონ კონკრეტულ დავალებას, რისთვისაც არიან დაქირავებულნი, და ჩვენ მათ კრძალავს ამ ინფორმაციის გამოყენებას სხვა მიზნით, და ჩვენ მათგან მოითხოვს, რომ დაიცვან ინფორმაციის საიდუმლოების მკაცრი სტანდარტები.

ISTH ვებსაიტს შეუძლია ინტერფეისირება განახორციელოს სოციალური მედიის საიტებთან, როგორიცაა Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram და სხვა. თუ ამ სერვისების საშუალებით ISTH ვებსაიტისგან "მოსწონთ" ან ინფორმაციას გაზიარებთ, თქვენ უნდა გადახედოთ ამ სამსახურის კონფიდენციალურობის პოლიტიკას. თუ თქვენ ხართ სოციალური მედიის საიტის წევრი, ინტერფეისებმა შესაძლოა სოციალური მედიის საიტს დაურთოს თქვენი საიტის ვიზიტი თქვენს პირად მონაცემებთან.

თუ მონაწილეობთ კონგრესებში, ტრენინგებში, შეხვედრებში ან სხვა ღონისძიებებში, ISTH– ს შეუძლია გამოიყენოს და გამოაქვეყნოს თქვენი პერსონალური მონაცემები, ფოტოები და ვიდეო შთაბეჭდილებები, რომლებიც გადაღებულია ღონისძიებებისა და / ან შეხვედრების დროს, ISTH– ის მიზნებისათვის.

ISTH, თქვენი თანხმობის გარეშე, არ მიაწვდის თქვენს პირად მონაცემებს მესამე მხარეს მათი მარკეტინგის მიზნებისათვის, პირდაპირ თუ არა, თუ არა.

ISTH წევრებს ინფორმაციას უწევს ISTH წევრის ცნობარს, ვებსაიტის გამოყენებით სხვა ISTH წევრებს. წევრებმა შეიძლება აირჩიონ შეინარჩუნონ პირადი მონაცემები პირადი ანგარიშით შესვლისა და პარამეტრების შეცვლის გზით.

11. პერსონალური მონაცემების გადატანა შეერთებულ შტატებში

ISTH– ს შტაბი აქვს შეერთებულ შტატებში. თქვენს მიერ შეგროვებული ინფორმაცია დამუშავდება შეერთებულ შტატებში. შეერთებული შტატები არ ეძებდა და არც მიუღია ევროკავშირისგან ”ადეკვატურობის” აღმოჩენა, მშპ-ს 45-ე მუხლის შესაბამისად. ISTH ეყრდნობა გადახრა კონკრეტულ სიტუაციებს, როგორც ეს მოცემულია მონაცემთა ზოგადი რეგლამენტის 49-ე მუხლში (”GDPR”). კერძოდ, ISTH აგროვებს და გადასცემს მხოლოდ აშშ-ს პირად მონაცემებს: თქვენი თანხმობით; თქვენთან ხელშეკრულების შესრულება; ან შეასრულოთ ISTH– ს დამაჯერებელი ლეგიტიმური ინტერესი ისე, რომ არ აღემატებოდეს თქვენს უფლებებსა და თავისუფლებებს. ISTH ცდილობს გამოიყენოს შესაბამისი გარანტიები თქვენი პირადი მონაცემების კონფიდენციალურობის და უსაფრთხოების დასაცავად და გამოიყენოს იგი მხოლოდ ISTH- სთან თქვენი ურთიერთობის და ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკაში აღწერილი პრაქტიკის შესაბამისად. ISTH ასევე ამცირებს თქვენი უფლებების და თავისუფლებების რისკს იმით, რომ არ შეგროვება ან შეინახოთ მგრძნობიარე პერსონალური ინფორმაცია თქვენს შესახებ.

12. მონაცემთა შეკავება

თქვენი პერსონალური მონაცემები ინახება ღრუბელზე დაფუძნებული მონაცემთა ბაზის მართვის სერვერებზე, რომელზეც ISTH ჩართულია. ISTH ინახავს მონაცემებს მომხმარებლის ან წევრის საქმიანი ურთიერთობის ხანგრძლივობისთვის ISTH- სთან. ISTH– ს შეუძლია შეინარჩუნოს თქვენი წარდგენილი ყველა ინფორმაცია სარეზერვო, არქივიზაციისთვის, თაღლითობისა და ბოროტად გამოყენების თავიდან ასაცილებლად, ანალიტიკისთვის, იურიდიული ვალდებულებების დაკმაყოფილებისთვის, ან თუ ISTH სხვაგვარად გონივრულად თვლის, რომ მას ამის საფუძვლიანი მიზეზი აქვს. ზოგიერთ შემთხვევაში, ISTH- ს შეუძლია შეარჩიოს გარკვეული ინფორმაციის დაცვა დეპერსონალური ან აგრეგული ფორმით. დამატებითი ინფორმაციისთვის, თუ სად და რა დროს ინახება თქვენი პერსონალური მონაცემი და დამატებითი ინფორმაციისთვის, წაშლისა და გადაადგილების უფლებების შესახებ, გთხოვთ, დაუკავშირდეთ ISTH ელფოსტის ეს მისამართი არის დაცულია უსრგებლო წერილებისგან. თქვენ გჭირდებათ ჯავასკიპტის ჩართვა მის სანახავად..

13. თქვენი არჩევანი და უფლებები

როდესაც დამუშავება ემყარება თანხმობას, თქვენ გექნებათ უფლება, ნებისმიერ დროს გაიხადოთ თანხმობა. თანხმობის ამოღება გავლენას არ მოახდენს დამუშავების კანონიერებაზე, რომელიც დაფუძნებულია თანხმობის საფუძველზე, მისი ამოღებამდე.

თუ თქვენ აღარ გსურთ კომუნიკაციების მიღება ჩვენგან, შეგიძლიათ აცნობოთ ჩვენს ელ.ფოსტით გაგზავნით ელფოსტის ეს მისამართი არის დაცულია უსრგებლო წერილებისგან. თქვენ გჭირდებათ ჯავასკიპტის ჩართვა მის სანახავად.. კომუნიკაციები, რომელსაც ჩვენ გამოგიგზავნით, შეიძლება შეიცავდეს ოპტიმიზაციის მექანიზმებს, რომლებიც საშუალებას გაძლევთ შეცვალოთ თქვენი პრეფერენციები. ჩვენს ერთ ვებსაიტზე რეგისტრირებულ ყველა მომხმარებელს შეუძლია შეხვიდეს საკუთარ ანგარიშზე და შევიდნენ ან განაახლონ საკონტაქტო ინფორმაცია, რომელიც ამჟამად უკავშირდება ამ ანგარიშს, მათ შორის, მაგალითად საფოსტო საფოსტო მისამართს ან ელ.ფოსტის მისამართს. მომხმარებლებს ასევე შეეძლებათ გამოიყენოთ ჩვენი ვებსაიტები, რომ ნახოთ და განაახლონ ინფორმაცია უახლესი შეკვეთების, გადახდის პარამეტრების შესახებ (მაგალითად, საკრედიტო ბარათის შესახებ ინფორმაცია), ელ.ფოსტის შეტყობინებების პარამეტრების და წინასწარი შეკვეთის ისტორიის შესახებ. თუ პაროლი დავიწყებულია, მომხმარებელს ასევე შეუძლია იპოვნოს ინსტრუქცია ანგარიშის ინფორმაციის გვერდზე მისი გადატვირთვისთვის.

კომუნიკაციების პრეფერენციებთან მიმართებით, მომხმარებელს შეუძლია გაუქმდეს გაზეთების გაზეთი შემდეგ მიღებული ინსტრუქციების შესაბამისად. მომხმარებელს, რომლის ელ.ფოსტის მისამართი შეიცვალა და სურს გაზეთების მიღება, უნდა შეხვიდეს ანგარიშიდან და განაახლოს ელ.ფოსტის მისამართის ინფორმაცია და შესაძლოა საჭირო გახდეს ხელახლა დარეგისტრირება გაზეთებისთვის. ზოგჯერ, ჩვენ გამოგიგზავნით ელ.წერილს ვებ – გვერდის შეფერხებებთან, ახალ პროდუქტებთან და ჩვენს ახალ პროდუქტებთან და მომსახურებასთან დაკავშირებით. ეს ელ.ფოსტა იგზავნება ყველა ანგარიშის მფლობელისთვის და არ არის გამოწერილი დაფუძნებული. ასეთი ელ.წერილი ითვლება ჩვენი სერვისის ნაწილად ჩვენი ვებსაიტების მომხმარებლებისთვის. მომხმარებელს შეუძლია უარი თქვას ამ კომუნიკაციებზე, ელ.ფოსტის დასრულების ინსტრუქციის შესაბამისად.

ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად (მაგალითად, ევროკავშირის მონაცემების დაცვის ზოგადი რეგულაცია უზრუნველყოფს მონაცემთა სუბიექტების გარკვეულ უფლებებს), შეიძლება გქონდეთ გარკვეული უფლებები ჩვენს მიერ შეგროვებული ინფორმაციის შესახებ, რაც შენთანაა დაკავშირებული. ჩვენ მოგახალისებთ, რომ დაგვიკავშირდეთ, რომ განახლდეთ ან შეცვალოთ თქვენი ინფორმაცია, თუ ის შეიცვლება, ან თუ თვლით, რომ ნებისმიერი ინფორმაცია, რომელიც თქვენს შესახებ შეგროვდა, არასწორია. თქვენ ასევე შეგიძლიათ გვითხრათ, თუ რა პერსონალური ინფორმაცია გვაქვს თქვენს შესახებ, თქვენი პირადი ინფორმაციის წაშლა და შეიძლება გვითხრათ, თუ თქვენ წინააღმდეგი ხართ ჩვენი პირადი ინფორმაციის გამოყენებას. ზოგიერთ იურისდიქციაში, თქვენ შეიძლება გქონდეთ უფლება საჩივრის შეტანის თაობაზე თქვენი ადგილობრივი მონაცემების დაცვის ადგილობრივ ორგანოსთან. თუ გსურთ იმსჯელოთ ან გამოიყენოთ თქვენი უფლებები, მოგვმართეთ ელექტრონული ფოსტით ელფოსტის ეს მისამართი არის დაცულია უსრგებლო წერილებისგან. თქვენ გჭირდებათ ჯავასკიპტის ჩართვა მის სანახავად..

ასევე შეგიძლიათ მოითხოვოთ ინფორმაცია: დამუშავების მიზნის შესახებ; პერსონალური მონაცემების კატეგორიები; ვინ არის ISTH- ს მიღმა, შესაძლოა მიიღო მონაცემები ISTH- დან; რა იყო ინფორმაციის წყარო (თუ მას პირდაპირ არ მიუთითებდით ISTH); და რამდენ ხანში შეინახება. თქვენ გაქვთ უფლება შეასწოროთ / გამოსწორდეს ISTH მიერ შენახული თქვენი პერსონალური მონაცემების ჩანაწერი, თუ ეს არაზუსტია. შეიძლება მოითხოვოთ, რომ ISTH წაშალოს ეს მონაცემები ან შეწყვიტოს მისი დამუშავება, გარკვეული გამონაკლისის გამო. ასევე შეგიძლიათ მოითხოვოთ ISTH შეწყვიტოს თქვენი მონაცემების გამოყენება პირდაპირი მარკეტინგის მიზნებისათვის. ზოგიერთ ქვეყანაში, თქვენ უფლება გაქვთ შეიტანოთ საჩივარი მონაცემთა დაცვის უფლებამოსილების შესაბამის ორგანოსთან, თუ გაწუხებთ იმაზე, თუ როგორ აწარმოებს ISTH თქვენს პირად მონაცემებს. თუ კანონითაა მოთხოვნილი, ISTH, თქვენი თხოვნით, მოგაწვდის თქვენს პირად მონაცემებს ან პირდაპირ გადაუგზავნის სხვა კონტროლერს.

ISTH წევრებისთვის, კონფერენციის დამსწრეებისთვის და სხვა პირებისთვის, თქვენი პერსონალური მონაცემების გონივრული წვდომა მიიღება უსასყიდლოდ, ISTH– ში გაკეთებული მოთხოვნით. ელფოსტის ეს მისამართი არის დაცულია უსრგებლო წერილებისგან. თქვენ გჭირდებათ ჯავასკიპტის ჩართვა მის სანახავად.. თუ დაშვება ვერ ხერხდება გონივრულ ვადაში, ISTH მოგაწვდით თარიღს, როდესაც ინფორმაცია მოგეწოდებათ. თუ რაიმე მიზეზის გამო წვდომაზე უარი ეთქვა, ISTH მოგვცემს განმარტებას, თუ რატომ უარი თქვა დაშვებაზე.

14. თქვენი ინფორმაციის უსაფრთხოება

ISTH ინარჩუნებს ფიზიკურ, ტექნიკურ და ადმინისტრაციულ გარანტიებს, რათა დაეხმაროს ISTH- სთვის გადაცემულ მონაცემთა პირადი და პირადობის იდენტიფიცირება. ISTH განახლებები და პერიოდულად შემოწმდება მისი უსაფრთხოების ტექნოლოგია. ჩვენ ვზღუდავთ თქვენს პირად მონაცემებზე წვდომას იმ თანამშრომლებისთვის, რომლებმაც უნდა იცოდნენ ეს ინფორმაცია, რომ მოგაწოდოთ სარგებელი ან მომსახურება თქვენთვის. ჩვენ ვამზადებთ ჩვენს თანამშრომლებს კონფიდენციალურობის მნიშვნელობის შესახებ და თქვენი ინფორმაციის კონფიდენციალურობის და უსაფრთხოების შენარჩუნების შესახებ. ჩვენ ვალდებულებას ვიღებთ შესაბამისი დისციპლინური ზომების მისაღწევად, ჩვენი თანამშრომლების პირადი პასუხისმგებლობის შესრულების მიზნით.

ნებისმიერ მომხმარებელს, ვინც ირჩევს რეგისტრაციას ნებისმიერ ISTH ვებსაიტზე ან ონლაინ სერვისზე, მოეთხოვება პაროლის შექმნა. ამ პაროლის შეცვლა შეგიძლიათ მომხმარებლის მიერ ნებისმიერ დროს, პირველ რიგში, სერვისში შესვლის საშუალებით, მიმდინარე პაროლის გამოყენებით და შემდეგ ახლის შექმნით. მომხმარებლის პასუხისმგებლობაა პაროლის კონფიდენციალური დაცვა. მომხმარებელი, რომელიც შესულია კომპიუტერიდან, რომელიც სხვებთან არის გაზიარებული, მან ყოველთვის უნდა დატოვოს ვებ – გვერდი, სანამ დატოვებს მას, რათა ამ კომპიუტერის შემდგომ მომხმარებლებმა არ შეძლონ თავიანთი შესვლის ქვეშ მყოფი ინფორმაციის შესვლა. მომხმარებელი, რომელიც თვლის, რომ ვინმემ გამოიყენა საკუთარი პაროლი ან ანგარიში მათი ნებართვის გარეშე, ან აქვს მიზეზი იმისა, რომ შეიძლება დაიცვას უსაფრთხოების დარღვევა, დაუყოვნებლად უნდა აცნობოს ჩვენს პაროლს.

15. ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკაში ცვლილებები და განახლებები

ამ ვებსაიტის გამოყენებით, თქვენ ეთანხმებით ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკასა და გამოყენების პირობებს და / ან სხვა ხელშეკრულებას, რომელიც ჩვენ შეიძლება გქონდეს ჩვენთან. თუ არ ეთანხმებით რომელიმე ამ პირობებს, არ უნდა გამოიყენოთ ეს ვებ – გვერდი ან ISTH– ის ნებისმიერი შეღავათები ან მომსახურება. თქვენ ეთანხმებით, რომ კონფიდენციალურობის საკითხთან დაკავშირებული ნებისმიერი დავა ან პირობები, რომელიც შეიცავს ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკასა და გამოყენების პირობებს, ან სხვა ჩვენთან, რომელიც ჩვენთან გვაქვს, რეგულირდება შეერთებული შტატების ჩრდილოეთ კაროლინას შტატის კანონებით. თქვენ ასევე ეთანხმებით, რომ დაიცვან ნებისმიერი შეზღუდვა ზიანის შესახებ, რომელიც შეიცავს თქვენს მიერ შეთანხმებულ ხელშეკრულებაში.

როგორც ჩვენი ორგანიზაცია, წევრობა და სარგებელი დროდადრო იცვლება, ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკა და გამოყენების პირობები, სავარაუდოდ, შეიცვლება. ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას შეცვალოს კონფიდენციალურობის პოლიტიკა და გამოყენების პირობები ნებისმიერ დროს, ნებისმიერი მიზეზის გამო, თქვენთვის უცნობის გარეშე, გარდა ამ ვებ – გვერდზე შეცვლილი კონფიდენციალურობის პოლიტიკის და გამოყენების პირობების გამოქვეყნებისა. თქვენ ხშირად უნდა შეამოწმოთ ჩვენი ვებ – გვერდი, რომ ნახოთ მიმდინარე კონფიდენციალურობის პოლიტიკა და გამოყენების პირობები, რომლებიც შედის ძალაში და ყველა ის ცვლილება, რომელიც შესაძლოა მასში განხორციელდეს. წინამდებარე დებულებები ზემოაღნიშნულია ყველა წინა შეტყობინებისა თუ განცხადების შესახებ, რომელიც ეხმიანება ჩვენს კონფიდენციალურობის პრაქტიკას და იმ ვებსაიტებსა და პირობებს, რომლებიც განსაზღვრავს ამ ვებსაიტის გამოყენებას.

კითხვები ან კომენტარები ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკის შესახებ?

თუ თქვენ გაქვთ რაიმე შეკითხვები, გამოხმაურება ან საჩივარი ჩვენი კონფიდენციალურობის პოლიტიკის შესახებ, გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ, გამოგვიგზავნოთ ელ.წერილი ან მოგვწეროთ ჩვენს საიტზე:

თრომბოზისა და ჰემოსტაზის საერთაშორისო საზოგადოება

ყურადღება: კონფიდენციალურობა

610 ჯონსი Ferry Road, Suite 205

კარბორო, NC 27510-6113

აერთიანებს სახელმწიფოებს

ელ-ფოსტა: ელფოსტის ეს მისამართი არის დაცულია უსრგებლო წერილებისგან. თქვენ გჭირდებათ ჯავასკიპტის ჩართვა მის სანახავად.

ტელეფონი: +1 919 929-3807

ჩვენ არ გამოგიგზავნით სარეკლამო ან მარკეტინგულ მასალებს პასუხის გასაცემად კონტაქტებთან დაკავშირებით, რომელიც ეხება შეკითხვას ან კომენტარს, თუ თანხმობა არ მოგცემთ.