ჰემოფილიის გენური თერაპია - კლინიკური მოვლის ძირითადი კომპონენტები

გენური თერაპია ჰემოფილიაში: APSTH ISTH სპონსორული სიმპოზიუმი