გრძელვადიანი მონიტორინგი ჰემოფილია გენური თერაპიის შემდეგ
NHF მე –15 სემინარი ნოველის ტექნოლოგიებისა და ჰემოფილიაზე გენის გადაცემის შესახებ