ჰემოფილიის ცდები ოცდამეერთე საუკუნეში: პაციენტის მნიშვნელოვანი შედეგების განსაზღვრა
ადენოვირუსის ასოცირებული ანტისხეულები დიდ ბრიტანეთში, ჰემოფილია პაციენტების კოჰორტში
ფაგოციტოზით დაცული ლენტივირალური ვექტორები აუმჯობესებენ ღვიძლის გენის თერაპიას არაადამიანურ პრიმატებში