გენური თერაპია SPK-8016 აჩვენებს ადრეულ პირობას მწვავე ჰემოფილიისთვის A

გენური თერაპია SPK-8016 აჩვენებს ადრეულ პირობას მწვავე ჰემოფილიისთვის A

ჰემოფილია ახალი ამბები დღეს