ספיגה חיסונית מאפשרת העברת גנים כבד חוזרת ונשנית של RAAV5 בפרימטים שאינם אנושיים

ספיגה חיסונית מאפשרת העברת גנים כבד חוזרת ונשנית של RAAV5 בפרימטים שאינם אנושיים

Salas D, et al. ספיגת החיסון מאפשרת העברת גנים כבד חוזרת ונשנית של RAAV5 בפרימטים שאינם אנושיים. עו"ד דם. 2019; 10: 2632-2641.