התקדמות ואתגרים לטיפול במנופיליה בגנים

התקדמות ואתגרים לטיפול במנופיליה בגנים

Batty P, Licicrap D. התקדמות ואתגרים לטיפול בגנו המופיליה.
גנטיקה מולקולרית אנושית. 2019; 28: R95-R101.