טיפול גנטי SPK-8016 מראה הבטחה מוקדמת למופופיליה חמורה A.

טיפול גנטי SPK-8016 מראה הבטחה מוקדמת למופופיליה חמורה A.

חדשות המופיליה היום