הגשת ה- FDA להגשת UniQure, הטיפול הגנטי בהמופיליה B מתוכנן לקראת תחילת שנת 2022

הגשת ה- FDA להגשת UniQure, הטיפול הגנטי בהמופיליה B מתוכנן לקראת תחילת שנת 2022

פארם פארם פארם