BioMarin מגיש בקשה לרישיון ביולוגיה למינהל המזון והתרופות האמריקני עבור Valoctocogene Roxaparvovec לטיפול בהמופיליה A

BioMarin מגיש בקשה לרישיון ביולוגיה למינהל המזון והתרופות האמריקני עבור Valoctocogene Roxaparvovec לטיפול בהמופיליה A