נוגדנים הקשורים ל- Adenovirus בקהורט של חולי המופיליה בבריטניה
וקטורים לנטיביראליים מוגנים עם פגוציטוזיס משפרים את הטיפול בגני כבד בפרימטים לא אנושיים
ניסויי המופיליה במאה העשרים ואחת: הגדרת התוצאות החשובות של המטופל