טיפול גנטי לריפוי המופיליה: האם חקירה מדעית איתנה היא הגורם החסר?

טיפול גנטי לריפוי המופיליה: האם חקירה מדעית איתנה היא הגורם החסר?