מוכנות HTC: נקודת מבט עולמית
מוכנות HTC: נקודת מבט רב תחומית
פרשנות מינונים וקטוריים במחקרים קליניים לטיפול בגמופיליה
טיפול במנופיליה בגנים בחולים עם היסטוריה של מעכבים
מדידה מעבדתית של מוצרי טיפולי ג'ין המופיליה / פעילות גורמים
מעקב ארוך טווח לאחר טיפול במנופיליה בגנים