Multiyear Follow-up dari Terapi Gen AAV5-hFVIII-SQ untuk Hemophilia A

Multiyear Follow-up dari Terapi Gen AAV5-hFVIII-SQ untuk Hemophilia A

Pasi KJ, dkk. N Engl J Med. 2020 2 Januari; 382 (1): 29-40. doi: 10.1056 / NEJMoa1908490.