Լյարդի գենի թերապիա. Հուսալի և ամուր:

Լյարդի գենի թերապիա. Հուսալի և ամուր:

Herzog RW, Pierce GF. Լյարդի գենի թերապիա. Հուսալի և ամուր:
Մոլ Թեր. 2019 Հոկտեմբեր 17 [Epub- ը տպագրությունից առաջ]: