Հեմոֆիլիայի գենային թերապիայի առաջխաղացումներ և մարտահրավերներ

Հեմոֆիլիայի գենային թերապիայի առաջխաղացումներ և մարտահրավերներ

Batty P, Lillicrap D. Առաջընթացներն ու մարտահրավերները հեմոֆիլիայի գենային թերապիայի համար:
Մարդու մոլեկուլային գենետիկա. 2019; 28: R95-R101: