Հեմոֆիլիայի գենի թերապիայի գիտելիքներ և ընկալումներ. Միջազգային հետազոտության արդյունքները

Հեմոֆիլիայի գենի թերապիայի գիտելիքներ և ընկալումներ. Միջազգային հետազոտության արդյունքները

Հետազոտություններ և պրակտիկա թրոմբոզի և հեմոստազի ոլորտում