Հեմոֆիլիա A գենային թերապիա, AMT-180, շարունակում է ցուցադրել ակտիվություն, անվտանգություն կենդանիների մեջ

Հեմոֆիլիա A գենային թերապիա, AMT-180, շարունակում է ցուցադրել ակտիվություն, անվտանգություն կենդանիների մեջ

Հեմոֆիլիայի նորություններ այսօր