Տվյալները ցույց են տալիս Ռոկտավյան գենաթերապիայի ներուժը հեմոֆիլիայի դեմ A

Տվյալները ցույց են տալիս Ռոկտավյան գենաթերապիայի ներուժը հեմոֆիլիայի դեմ A

Հեմոֆիլիայի նորություններ այսօր