Հեմոֆիլիայի գենաթերապիան `կլինիկական խնամքի հիմնական բաղադրիչները

Գենաթերապիա հեմոֆիլիայում. APSTH ISTH հովանավորվող սիմպոզիում