Ղեկավար կոմիտե

պատկեր

Ֆլորա Պիվանդի, բ.գ.դ., տ.գ.թ., (համանախագահ)

պատկեր

Դեյվիդ Լիլիկրափ, դոկտ
(Համանախագահ)

պատկեր

Nyոնի Մահլանգո, BSc, MBBCh, MMed, FCPath

պատկեր

Claire McLintock, MBChB, FRACP, FRCPA

պատկեր

Կ. Pasiոն Պասին, MB ChB, PhD, FRCP, FRCPath, FRCPCH

պատկեր

Գլեն Ֆ. Փիրս, բ.գ.դ., տ.գ.դ.

պատկեր

Սթիվեն Վ. Խողովակ, MD

պատկեր

Ալոկ Սրիվաստավա, MD, FRACP, FRCPA, FRCP

պատկեր

Թիերի ՎանդենԴրիշե, տոքթ