Կենսաբանական թերապիայի կլինիկական առաջխաղացումները հեմոֆիլիայի գե-թերապիայի կլինիկական փորձարկումների վերաբերյալ
Նախնական անձեռնմխելիության ազդեցությունը AAV5- ի վրա հիմնված գենային թերապիայի ոչ կլինիկական դեղաբանական դեղերի վրա
Factor IX Padua- ի (R338L) հիպերակտիվությունը կախված է գործոն VIIIa կոֆակտորի գործունեությունից