Գենաթերապիան SPK-8016 ցույց է տալիս վաղ հուսադրումը ծանր հեմոֆիլիայի A- ի համար

Գենաթերապիան SPK-8016 ցույց է տալիս վաղ հուսադրումը ծանր հեմոֆիլիայի A- ի համար

Հեմոֆիլիայի նորություններ այսօր